Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 388
z 39
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
3/2014wniosek o wydanie decyzji środowiskowej - wykonanie ujęcia wód podziemnych dla potrzeb nawadniania upraw ziemniaków dz. 620/3 - MarcinkowiceGRLOŚ.6220.2.201414-07-2014 09:0314-07-2014 09:03Urząd Miejski w TucznieGospodarstwo Rolne Mirosław Ignaszak
6/2014zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej - wykonanie ujęcia wód podziemnych dla potrzeb nawadniania upraw ziemniaków dz. 620/3 - MarcinkowiceGRLOŚ.6220.2.8.201414-07-2014 09:0314-07-2014 09:03Urząd Miejski w TucznieBurmistrz Tuczna
2010/I/0018zawiadomienie stron o stwierdzeniu uczestnictwa na organizacji ekologicznej Klub Przyrodników do przedsięwzięcia polegającego na odbudowie kanału Rzeczyca01-06-2010 09:4301-06-2010 08:08Urząd Miejski w Tucznie
2008/A/0008środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowni o mocy 1MW - obręb geodezyjny RzeczycaGRLOŚ-7624/1/11/200813-11-2008 11:1613-11-2008 10:23Urząd Miejski w Tucznie
2009/B/0008decyzja umarzająca postepowanie w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków dla miejscowości Rusinowo i kolektora tłocznego Rusinowo- Strzaliny, gmina TucznoGRLOŚ-7624/1/2/200923-06-2009 08:1123-06-2009 09:40Urząd Miejski w Tucznie
2010/I/0009zawiadomienie o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz na obszary Natura 2000 dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg gminnych na działkach nr 65, 90,116, 129, 133, 160, 187, 243, 159 w Płocicznie, gmina Tuczno06-05-2010 09:5306-05-2010 08:10Urząd Miejski w Tucznie
2010/I/0010zawiadomienie stron o zakończeniu postępowania i możliwości zapoznania się z aktami sprawy- przedsiewzięcie polegające na przebudowie dróg gminnych na działkach nr 65, 90,116, 129, 133, 160, 187, 243, 159 w Płocicznie, gmina Tuczno.06-05-2010 09:5606-05-2010 08:10Urząd Miejski w Tucznie
2010/B/0006decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg gminnych na działkach nr 65, 90,116, 129, 133, 160, 187, 243, 159 w Płocicznie, gmina TucznoGRLOŚ-7624/1/3/201028-05-2010 09:1528-05-2010 07:35Urząd Miejski w Tucznie
2007/B/0001środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegajacego na przebudowie istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej Era w TucznieOŚ -762/7/0624-07-2007 08:2924-07-2007 06:43Urząd Miejski w Tucznie
2007/A/0007ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy ekranu akustycznego lub ekranów akustycznych w pasie drogowym drogi krajowej nr 22 w RusinowieGPB-7331-36/200724-07-2007 08:3024-07-2007 06:43Urząd Miejski w Tucznie
z 39