Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 4982
z 499
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
75/2015Decyzja zezwalająca na wycięcie drzewROS.6131.75.201517-03-2015 09:5017-03-2015 09:50Urząd Miejski w TrzebnicyBurmistrz Gminy Trzebnica
74/2015Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew i krzewów17-03-2015 09:5017-03-2015 09:50Urząd Miejski w TrzebnicyEmitel sp z o.o.
2006/B/0051Nakaz zaprzestania odprowadzania ścieków do przydrożnego rowu i opróżniania zbiornika bezodpływowego z taką częstotliwością, aby nie następowało jego przepełnienieROS 7061/3/0403-08-2007 08:4906-08-2007 11:25Urząd Miejski w Trzebnicy
2007/B/0029Zezwolenie na usunięcie drzew z rodzaju: wierzba: szt. 2 o obwodzie pni 130 cm, 190 cm, topola: szt. 3 o obwodzie pni 145 cm, 186 cm, 161 cm, lipa: szt. 1 o obwodzie pnia 110 cm, olsza: szt. 1 o obwodzie pnia 141 cm.ROS-7635/15/0707-02-2007 11:4807-02-2007 10:59Urząd Miejski w Trzebnicy
2007/I/0029Prośba o wyrażenie zgody na wycięcie drzewa rosnącego na drodze gminnej07-05-2007 09:1007-05-2007 08:02Urząd Miejski w Trzebnicy
2006/B/0004Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowychROS 7050/3/0103-08-2007 10:5006-08-2007 11:27Urząd Miejski w Trzebnicy
2006/B/0005Zezwolenie na odbiór nieczystości stałych oraz płynnych z terenu gminy TrzebnicaROS 7050/1/0103-08-2007 10:5506-08-2007 11:27Urząd Miejski w Trzebnicy
2006/I/0001Informacja o ilości wywiezionych z terenu gminy odpadów komunalnych03-08-2007 11:0206-08-2007 11:22Urząd Miejski w Trzebnicy
2006/B/0062Opinia w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów innych niż niebezpieczneROS 7627/8/0402-08-2007 09:3506-08-2007 11:23Urząd Miejski w Trzebnicy
2006/D/0004Uchwała Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 28 kwietnia 2005 r. Nr XXVIII/295/05 w sprawie Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Trzebnica04-07-2007 11:4904-07-2007 10:15Urząd Miejski w Trzebnicy
z 499