Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 3987
z 399
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
2010/A/0186wniosek o wydanie pozwolenia na usunięcie 7 szt. świerków z działki o nr geod. 37/1 w mieszczącej się w Nowym Folwarku, należącej do wnioskodawcówWIK.RK.7635-311/1016-11-2010 12:1916-11-2010 11:35Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
2010/A/0113wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. topoli białej i 1 szt. topoli z działki o nr geod. 104/4 w GonicachWIK.RK.7635-112/1030-07-2010 13:0330-07-2010 11:42Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
2010/A/0019wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. lipy, z działki o nr 124/9 w SobiesierniWIK.RK.7635-30/1015-04-2010 13:1015-04-2010 12:03Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
2010/B/0161decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przekształceniu budynku hurtowni części samochodowych na warsztat elektromechaniki pojazdowej oraz blacharstwa pojazdowego w miejscowości Psary Małe, na działce o nr geod. 137/16.WGA 7624/34/201026-10-2010 12:0510-01-2011 12:02Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
2010/A/0182wniosek o wydanie pozwolenia na usunięcie 1 szt.topoli z pasa drogi w miejscowości WrześniaWIK.RK.7635-238.1/1005-11-2010 11:1505-11-2010 10:25Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
304/2011Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę 1 szt. świerku srebrnego o obwodzie pnia 50 cm z działki o nr geod. 1915 we Wrześni, będącej współwłasnością wnioskodawcówWIK.RK.6131.344.201108-12-2011 13:3108-12-2011 13:31Urząd Miasta i Gminy we Wrześni*******
303/2011Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę 54 szt. drzew z działek o nr geod. 231/2 i 232/1 w Węgierkach, będących współwłasnością wnioskodawcówWIk.RK.6131.331.201108-12-2011 13:3108-12-2011 13:31Urząd Miasta i Gminy we Wrześni*******
308/2011Decyzja zezwolenia na wycinkę 1 szt. świerku srebrnego o obwodzie pnia 50 cm z działki o nr geod.1915 we Wrześni, będącej współwłasnością wnioskodawcówWIK.RK.6131.344.201108-12-2011 13:3108-12-2011 13:31Urząd Miasta i Gminy we Wrześni*******
2009/A/0013wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonanie studni głębinowej w SędziwojewieWGA 7624/15/200926-11-2009 11:5327-11-2009 09:05Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
2009/A/0005Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizcję przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Monte Cassino i ulic przyległych we WrześniWGA 7624/6/200926-02-2009 10:3126-02-2009 09:36Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
z 399