Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 5358
z 536
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
2007/A/0015W sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej stacji transformatorowej (GPZ) 110 kV Końskie Zachód do układu H4 z dwoma transformatorami na działce o nr ew. gr. 265/3 położonej w miejscowości Końskie, przy ul. Wjazdowej,UKO.TPL.7638-2/200730-05-2007 14:5631-05-2007 05:58Urząd Miasta i Gminy w Końskich
2007/A/0008usunięcie drzew: 52 sztukUKO.JG.7635-8/200731-05-2007 13:1531-05-2007 11:27Urząd Miasta i Gminy w Końskich
2008/I/0012Pismo-wystąpienie zwracające się z prośbą o wyrażenie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i okreslenia jego zakresu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi dla miejscowości Sierosławice gm. Końskie.07-01-2008 08:5207-01-2008 07:55Urząd Miasta i Gminy w Końskich
2007/B/0094Usunięcie drzew w Końskich-osika 16 szt.UKO.EF.7635-78/200722-11-2007 08:0522-11-2007 08:00Urząd Miasta i Gminy w Końskich
2007/B/0007Wyrażenie opinii, że należy sporządzić raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji gazowych wraz z układem zasilania na działkach o nr ew. gr.: 43, 44, 45, 46, 222 położonych w miejscowości Końskie, przy ul. Wjazdowej.RO.7633-16/200731-05-2007 12:5731-05-2007 11:27Urząd Miasta i Gminy w Końskich
2007/B/0008Wyrażenie opinii, że należy sporządzić raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji gazowych wraz z układem zasilania na działkach o nr ew. gr.: 43, 44, 45, 46, 222 położonych w miejscowości Końskie, przy ul. Wjazdowej.SE.V-4431/20/0731-05-2007 12:5631-05-2007 11:27Urząd Miasta i Gminy w Końskich
2007/A/0010usunięcie drzew: brzoza- 5 szt. dzika grusza- 3szt.UKO.JG.7635-10/200731-05-2007 13:1231-05-2007 11:27Urząd Miasta i Gminy w Końskich
2007/A/0011usunięcie drzew: brzoza-3szt., klon-3szt., akacja-1 szt., osika1 szt., kasztan-1 szt.31-05-2007 13:1131-05-2007 11:27Urząd Miasta i Gminy w Końskich
2007/B/0003Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej nr BT-12313 na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 2294/10 położonej w miejscowości Końskie, przy ul. Gimnazjalnej 41 b.UKO.TPL.7638-32/200629-05-2007 13:1429-05-2007 11:20Urząd Miasta i Gminy w Końskich
2007/E/0001Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia realizowanego na terenie zakładu obróbki drewna w Gracuchu na działce oznaczonej w ew. gr. nr 737.30-05-2007 11:0630-05-2007 09:11Urząd Miasta i Gminy w Końskich
z 536