Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 7397
z 740
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
438/2011Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa istniejącej stacji paliw płynnych PKN Orlen S.A. nr 577 w systemie „zburz i buduj” w Toruniu przy ul. Szosa Lubicka 55”l.dz. 9962/201008-12-2011 13:3608-12-2011 13:36Urząd Miasta ToruniaPKN Orlen S.A.
2010/B/0225Decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie „Zakładu Budowy Dróg z Wytwórnią Mas Bitumicznych” na terenie położonym przy ul. Równinnej 34 w Toruniu ( działka geodezyjna nr 135/1, obręb 40).WAiB-II/EJ/IBJ-7331/297/201008-11-2010 15:0909-11-2010 09:24Urząd Miasta Torunia
2009/B/0017Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: "Budowa ulicy Letniej w Toruniu (dz. nr 628, 629, 636, 643, 758, 764, 768, 769, 775, 776 - obręb 70)"WAiB-IV/JI/AG-7624/94/200903-12-2009 10:5107-12-2009 14:19Urząd Miasta Torunia
2009/B/0005Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Centrum Nowoczesności i Toruńskiego Inkubatora Technologicznego na terenie Młynów Toruńskich, przy ul. Kościuszki 77-79 i ul. Łokietka 1-3 w Toruniu (działki nr 111, 112/1, 112/3, 194 (fragment na długości działki 111 i 112/3), 187, 188/3, 188/4, 196/1 – obręb 48, dodatkowo działki: 200/14, 146/1, 196/3 – obręb 48 (na nich możliwy zjazd z ul. Dworcowej w późniejszym etapie inwestycji)”.WAiB-IV/JI-7624/87/2009, WAiB-106/V/200920-11-2009 14:4220-11-2009 13:46Urząd Miasta Torunia
2009/I/0022Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w/s projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Lubickiej, Targowej i Winnica w Toruniu26-11-2009 13:4829-12-2009 07:44Urząd Miasta Torunia
2009/I/0025Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w/s projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Kaszczorek" w Toruniu, dla terenów położonych u zbiegu ulic: Turystycznej, ul. Gościnnej, ul. Na Przełaj, ul. Zakole26-11-2009 14:0429-12-2009 07:46Urząd Miasta Torunia
2009/A/0004Wniosek o wydanie decyzji o zmianie decyzji o pozwoleniu na budowę z dnia 05.03.2009r. znak: WAiB-II/GK-7353/122/2009; WAiB-116/V/80 t.IV dla zamierzenia budowlanego: Centrum Handlowo – Rozrywkowe wraz z infrastrukturą techniczną, obejmującego: budynek pasażu handlowo – rozrywkowego, budynek garażu wielopoziomowego naziemnego z 864 miejscami postojowymi, drogi wewnętrzne, chodniki i parkingi naziemne na 247 stanowisk postojowych, ekrany akustyczne i mury oporowe, urządzenia i instalacje infrastruktury technicznej, na terenie: Toruń, ul. Juliana Fałata 124 / Władysława Broniewskiego 90 / Szosa Okrężna 2a, dz. nr 156/12, 192, 242/2 z obr. 510330/200910-12-2009 13:5210-12-2009 12:56Urząd Miasta Torunia
2009/B/0018Decyzja o pozwoleniu na budowę dla przedsięwzięcia p.n. "Budowa budynku usług motoryzacyjnych z salonem samochodowym, salami szkoleniowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą, na terenie dz. nr 1/4, 1/5, 1/9, 1/10, obręb 58, przy ul. Szosa Lubicka 90 w Toruniu".WAiB-III/KK-7353/PP/86/0910-12-2009 13:5510-12-2009 12:57Urząd Miasta Torunia
2009/D/0003Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Poznańskiej i Pufferów oraz Armii Ludowej i Gen Andersa w Toruniu (Uchwała Nr 487/09 RMT z dnia 12 lutego 2009r) wraz z uzasadnieniem i podsumowaniem30-12-2009 14:2830-12-2009 13:37Urząd Miasta Torunia
2009/D/0004Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. Rudackiej, ul. Glinieckiej, ul. Rypińskiej oraz ul. Otłoczyńskiej w Toruniu (Uchwała Nr 591/09 RMT z dnia 9 lipca 2009) wraz z uzasadnieniem i podsumowaniem30-12-2009 14:2730-12-2009 13:37Urząd Miasta Torunia
z 740