Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 7593
z 760
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
438/2011Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa istniejącej stacji paliw płynnych PKN Orlen S.A. nr 577 w systemie „zburz i buduj” w Toruniu przy ul. Szosa Lubicka 55”l.dz. 9962/201008-12-2011 13:3608-12-2011 13:36Urząd Miasta ToruniaPKN Orlen S.A.
2010/B/0225Decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie „Zakładu Budowy Dróg z Wytwórnią Mas Bitumicznych” na terenie położonym przy ul. Równinnej 34 w Toruniu ( działka geodezyjna nr 135/1, obręb 40).WAiB-II/EJ/IBJ-7331/297/201008-11-2010 15:0909-11-2010 09:24Urząd Miasta Torunia
2009/A/0007Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Montaż innowacyjnych technologii poligraficznych wykonywania opraw łączonych klejem oraz technologii wykonywania druków luźnych w istniejącym obiekcie należącym do TZG "Zapolex" Sp. z o.o. na dz. nr 49, 50 w obr. 19, położonych przy ul. Gen. Sowińskiego 2 w Toruniu".l. dz. 11554/200917-12-2009 16:3421-01-2010 14:58Urząd Miasta Torunia
2009/B/0038Decyzja umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Kompleksowy remont w tym: elewacji i klatki schodowej oraz wykonanie węzła cieplnego w kamienicy przy ul. Szczytnej 11 w Toruniu (dz. nr 174 – obręb 15)”.WAiB-IV/AG/JI-7624/U/56/200928-12-2009 14:4730-12-2009 12:46Urząd Miasta Torunia
2009/D/0001Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Szosa Bydgoska 13-19 (Uchwała Nr 531/09 RMT z dnia 30 kwietnia 2009) wraz z uzasadnieniem i podsumowaniem30-12-2009 14:3230-12-2009 13:37Urząd Miasta Torunia
2009/B/0026Decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie Międzynarodowego Centrum Spotkań Młodzieży w Toruniu, w tym: zmianie sposobu użytkowania istniejących budynków pod usługi, budowie nowego budynku, zagospodarowaniu terenu pod funkcje rekreacyjno-sportowe, budowie niezbędnej infrastruktury technicznej i drogowej z miejscami postojowymi na terenie przy ul. Wola Zamkowa 8-10, 10A, 12, 12A i Św. Jakuba 1, 3-5 i działki nr 62 (część pasa drogowego ul. Wola Zamkowa) oraz części działek: nr 72, 63, 74 z obrębu 17 i część działki nr 221 z obrębu 18, (część pasów drogowych ul. Wola Zamkowa i Św. Jakuba) w Toruniu.WAiB-II/DK/IBJ-7331/310/0922-12-2009 10:1022-12-2009 09:12Urząd Miasta Torunia
2009/F/0013Opracowanie ekofizjograficzne obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Broniewskiego, Reja, Gagarina, Balonowej i Bema w Toruniu30-12-2009 13:1131-12-2009 10:20Urząd Miasta Torunia
2009/B/0041Decyzja o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia pn.: „Przebudowa stacji gazowej redukcyjno – pomiarowej I stopnia „RUDAK” o przepustowości nominalnej QN = 6000 m3/h zlokalizowanej w Toruniu przy ul. Rudackiej 157”.l. dz. 11704/200931-12-2009 13:0531-12-2009 12:09Urząd Miasta Torunia
2010/A/0022Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie szklarni tradycyjnej na szklarnię blokową, przy ul. Krętej 4A w Toruniu (działka nr 701 w obrębie 63). Obszar oddziaływania przedsięwzięcia: działki nr 701, 695 – obręb 63. Wykaz działek sąsiadujących z terenem przedsięwzięcia – działki nr 638, 639, 675, 678, 693, 694, 696, 702 – obręb 63.nr w rejestrze tut. organu l.dz. 37/2010 oraz l.dz. 639/201002-02-2010 15:3902-02-2010 14:41Urząd Miasta Torunia
478/2014decyzja zezwalająca na usunięcie drzewaWŚiZ.6131.239.2014.EM15-07-2014 13:0115-07-2014 13:01Urząd Miasta Toruniaz up. Prezydenta Miasta Torunia Dyrektor Wydziału Środowiska i Zieleni
z 760