Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 7376
z 738
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
438/2011Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa istniejącej stacji paliw płynnych PKN Orlen S.A. nr 577 w systemie „zburz i buduj” w Toruniu przy ul. Szosa Lubicka 55”l.dz. 9962/201008-12-2011 13:3608-12-2011 13:36Urząd Miasta ToruniaPKN Orlen S.A.
2010/B/0225Decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie „Zakładu Budowy Dróg z Wytwórnią Mas Bitumicznych” na terenie położonym przy ul. Równinnej 34 w Toruniu ( działka geodezyjna nr 135/1, obręb 40).WAiB-II/EJ/IBJ-7331/297/201008-11-2010 15:0909-11-2010 09:24Urząd Miasta Torunia
2009/B/0013Decyzja o pozwoleniu na budowę dla przedsięwzięcia pn. "Budowa kompleksu usługowego z przeznaczeniem na hotel z kąpieliskiem na terenie położonym przy ul. Bulwar Filadelfijski 11-15 i ul. Popiełuszki 1 w Toruniu" (działki geodezyjne nr 334/1, 337/1, 341/7, 353/6, 353/8, 353/11, 353/10, 352/3, 353/4 w obrębie 12).WAiB-III/BG-7353/PW/153/2009, WAiB-176/V/8027-11-2009 15:3727-11-2009 14:41Urząd Miasta Torunia
2009/I/0044opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn."Przebudowa ulicy Winnica w Toruniu".03-12-2009 15:0914-01-2010 13:40Urząd Miasta Torunia
2009/I/0043opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn.:"Przebudowa ulicy Winnica w Toruniu"11-01-2010 11:2014-01-2010 13:39Urząd Miasta Torunia
2010/B/0007Decyzja umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Toruń – Hanza Nad Wisłą” - Zamek Krzyżacki rewitalizacja i zagospodarowanie turystyczne ul. Przedzamcze 1 Centrum Kultury Zamek Krzyżacki – ruiny Zamku Krzyżackiego w Toruniu (działki nr 137, 138, 139, 140/2, 140/1, 144, 145, 146, 163, 149, 161 w obrębie 16 oraz działki nr 32, 33 w obrębie 17).WAiB-IV/JI-7624/U/43/200906-01-2010 14:5307-01-2010 09:57Urząd Miasta Torunia
478/2014decyzja zezwalająca na usunięcie drzewaWŚiZ.6131.239.2014.EM15-07-2014 13:0115-07-2014 13:01Urząd Miasta Toruniaz up. Prezydenta Miasta Torunia Dyrektor Wydziału Środowiska i Zieleni
2009/I/0001Opinia Wydziału Środowiska i Zieleni UMT w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Centrum Nowoczesności i Toruńskiego Inkubatora Technologicznego na terenie Młynów Toruńskich, przy ul. Kościuszki 77-79 i ul. Łokietka 1-3 w Toruniu"03-02-2010 11:0103-02-2010 10:30Urząd Miasta Torunia
2009/I/0002Opinia PPIS w Toruniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Centrum Nowoczesności i Toruńskiego Inkubatora Technologicznego na terenie Młynów Toruńskich, przy ul. Kościuszki 77-79 i ul. Łokietka 1-3 w Toruniu"17-11-2009 13:1517-11-2009 14:50Urząd Miasta Torunia
2009/F/0001Opracowanie ekofizjozgraficzne dla obszaru objętego projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Równinna-Morwowa", położonego pomiędzy ul.: Płaską, Równinną, Morwową wraz z terenami przyległymi w Toruniu.23-11-2009 11:5723-11-2009 11:07Urząd Miasta Torunia
z 738