Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 3046
z 305
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
213/2014Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewaOŚ.6131.173.201415-07-2014 09:4915-07-2014 09:49Urząd Miasta SzczecinekTrans-Chem s.c
215/2011Zezwolenie na usunięcie drzew z terenu posesji przy ul. Trzesieckiej 21 w SzczecinkuOŚ.6131.126.201110-08-2011 09:0311-08-2011 14:47Urząd Miasta SzczecinekBurmistrz Miasta Szczecinek
292/2014Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewaOS.6131.228.201401-09-2014 10:3601-09-2014 10:36Urząd Miasta SzczecinekSzczecinecka Spółdzielnia Mieszkaniowa
2008/B/0027Zezwolenie na usunięcie drzew rosnących na terenie posesji przy ul. Młyńskiej 1 w SzczecinkuTI-7635/98/200808-08-2008 12:2208-08-2008 10:27Urząd Miasta Szczecinek
2008/B/0067decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na dobudowie i przebudowie budynku na Centrum Wymian i Spotkań Międzynarodowych na trenie dz. nr. 76 i 77/1 w obr.12 przy ul. Mickiewicza w Szczecinku.PPUA.7624-2403-28/0808-12-2008 11:1908-12-2008 10:22Urząd Miasta Szczecinek
2009/B/0007Postanowienie w sprawie wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji Burmistrza Miasta Szczecinek nr PPUA.7624-1682-44/06/07 z dnia 23.01.2007r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie sieci wodociągowych i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków w ramach przedsięwzięcia „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” przy ul. Waryńskiego i ul. Leśnej w SzczecinkuPPUA.7624-1682-44/06/0720-01-2009 11:0120-01-2009 12:30Urząd Miasta Szczecinek
2009/B/0015Postanowienie w sprawie wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji Burmistrza Miasta Szczecinek nr PPUA.7624-1256-15/07 z dnia 26.07.2007r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej na trasie Godzimierz – Czarnobór w ramach przedsięwzięcia „Zintegrowana gospodarka wodno – ściekowa w dorzeczu Parsęty”PPUA.7624-1256-15/0720-01-2009 11:5420-01-2009 12:30Urząd Miasta Szczecinek
2009/B/0068postanowienie o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia, polegającego na przebudowie i rozbudowie sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wojska Polskiego, Limanowskiego, Mickiewicza w Szczecinku oraz montażu osadnika i separatora na wylocie do odbiornika – rzeki Niezdobnej, na terenie działek nr: 79, 74 obr. 12; 535, 534/2, 533, 437 obr. 13 w Szczecinku.PP.7624-1682/21/0926-05-2009 10:4626-05-2009 08:54Urząd Miasta Szczecinek
2008/B/0014Zezwolenie na usunięcie drzew rosnących na terenie posesji przy ul.Pilskiej 30 w SzczecinkuTI-7635/74/200823-06-2008 09:3423-06-2008 07:48Urząd Miasta Szczecinek
2008/B/0017Zezwolenie na usunięcie drzewa rosnącego na terenie posesji przy ul.Szymanowskiego 1A w SzczecinkuTI7635/76/200825-06-2008 08:0325-06-2008 06:05Urząd Miasta Szczecinek
z 305