Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 1590
z 159
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
159/2011Zezwolenie na wycięcie drzewOS.6131.75.201113-12-2011 14:0513-12-2011 14:05Urząd Miasta LeżajskBurmistrz Leżajska
160/2011Wniosek o wycięcie drzewOS.6131.76.201113-12-2011 14:1213-12-2011 14:12Urząd Miasta Leżajsk*******
155/2011Wniosek o wycięcie drzewOS.6131.74.201113-12-2011 10:5213-12-2011 10:52Urząd Miasta Leżajsk*******
157/2011Wniosek o wycięcie drzewOS.6131.75.201113-12-2011 14:0513-12-2011 14:05Urząd Miasta LeżajskSpółdzielnia Mieszkaniowa w Leżajsku
152/2011Zezwolenie na wycięcie drzewOS.6131.72.201113-12-2011 10:2513-12-2011 10:25Urząd Miasta LeżajskBurmistrz Leżajska
2010/A/0012Wniosek o wyrażenie zgody na wycięcie drzew - 4 lipOS 7635/68/200925-02-2010 14:1125-02-2010 13:34Urząd Miasta Leżajsk
2010/A/0016Wniosek o wyrażenie zgody na wycięcie drzewa - lipyOS 7635/72/200925-02-2010 14:4826-02-2010 06:42Urząd Miasta Leżajsk
2010/A/0005Wniosek o wyrażenie zgody na wycięcie 4 sztuk tuiOS 7635/60/200925-02-2010 10:4725-02-2010 10:38Urząd Miasta Leżajsk
2009/B/0010Zezwolenie na wycięcie drzewa - świerkaOS 7635/07/200918-06-2009 08:2723-06-2009 08:34Urząd Miasta Leżajsk
2009/C/0002Zakres zmian studium dotyczy: 1. Włączenia w obszar miasta dwóch rejonów funkcjonalno-przestrzennych, co wynika ze zmiany granic administracyjnych miasta z dniem 1 stycznia 2005 r.: 1) terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (w tym osiedla "Leśników") oraz terenów lasów państwowych (obszar nr 1), 2) terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej tzw. osiedla "Służby Zdrowia" (obszar nr 2) 2. Zmiany polityki przestrzennej miasta dla: 1) terenu wzdłuż zachodniej strony ul. Warszawskiej w rejonie Klasztoru OO. Bernardynów, w którym ustala się lokalizację parkingu na potrzeby obsługi ruchu turystycznego i pielgrzymkowego wraz z terenem zieleni urządzonej (obszar nr 3) 2) obszaru lasu klasztornego przyległego od północy do zespołu klasztornego OO. Bernardynów, gdzie zmianie podlega funkcja leśna na funkcję zieleni urządzonej, wzbogaconej elementami kultu religijnego - kalwaria (obszar nr 4).29-07-2009 09:3329-07-2009 07:39Urząd Miasta Leżajsk
z 159