Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 31066
z 3107
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
1844/2011wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt, drzewa z terenu przy os. Na stoku dz. nr 326/50 obr. 10 Nowa Huta Tytuł prawny do władania terenem i mapa sytuacyjna z zaznaczonymi drzewami do usunięciaWS-05.6131.1.546.2011.SC07-06-2011 14:0810-06-2011 13:12Urząd Miasta KrakowaGmina Miejska Kraków - Zarząd Zieleni Miejskiej
4909/2011wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa z terenu Parku KurdwanówWS-05.6131.1.1671.2011.MC14-12-2011 14:3914-12-2011 14:39Urząd Miasta KrakowaZarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
2006/A/0023wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymiGO-04.MK.7661-107/0628-12-2006 08:0512-03-2007 12:29Urząd Miasta Krakowa
2007/A/0215Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: Zagospodarowanie terenu polegające na okresowym zainstalowaniu przewoźnego węzła betoniarskiego o wydajności 50m/h, przy ul. Makuszyńskiego w Krakowie na działce nr 174 obr. 9 Nowa HutaG0-08.WM.7627-96/0730-03-2007 14:2130-03-2007 12:32Urząd Miasta Krakowa
3357/2011Wniosek o usunięcie 6 m2 krzewów z dz. 301/29 przy Alei Pokoju (pas drogowy) akt własności mapa terenuWS-05.6131.1.905.2011.SC11-07-2011 12:3331-08-2011 09:20Urząd Miasta KrakowaGmina Miejska Kraków - Zarząd Zieleni Miejskiej
5123/2011Decyzja zezwalająca na usunięcie 1 szt. drzewa z terenu przy ul. Kołodziejskiej na dz. nr 176/4 obr. 46 Podgórze pod warunkiem posadzenia 1 szt. drzewa na dz. nr 176/4 obr. 46 Podgórzews-05.6131.1.1734.2011.jw14-12-2011 15:3314-12-2011 15:33Urząd Miasta KrakowaPrezydent Miasta Krakowa
4908/2011wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 drzew z terenu dz. nr 50/16 obr. 52 Podgórze przy ul. WielickiejWS-05.6131.1.1671.2011.MC14-12-2011 14:3214-12-2011 14:32Urząd Miasta KrakowaZarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
2007/E/0051Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko: ,,Rozbudowa stacji bazowej telefoni cyfrowej ERA GSM ,,51208 Kraków Tyniec" na działce nr 179/5, obr 73, jedn. ewid. Podgórze w Krakowie".23-05-2007 15:0523-05-2007 13:17Urząd Miasta Krakowa
5114/2011Zezwolenie na transport odpadówWS-06.6233.76.2011.CJ14-12-2011 13:5614-12-2011 13:56Urząd Miasta KrakowaMATT-TRANS
2009/B/0858decyzja zezwalająca na usunięcie 1 szt. drzewa z terenu przy ul. Stawowej 150 z dz. nr 377/2 obr. 34 Krowodrza w KrakowieWS-05.ŁP.7635-531/0927-05-2009 11:5001-06-2009 10:45Urząd Miasta Krakowa
z 3107