Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 360
z 36
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
10/2012Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.6220.5.201109-03-2012 15:1409-03-2012 15:14Urząd Gminy w WarlubiuWójt Gminy Warlubie
34/2010Pismo w sprawie uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy WarlubieN.NZ-4202-12/185/1030-12-2011 16:2030-12-2011 16:20Urząd Gminy w WarlubiuPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu
39/2011Pismo w sprawie uzgodnienia projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Warlubie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko7320/77/2/1030-12-2011 20:2330-12-2011 20:23Urząd Gminy w WarlubiuWójt Gminy Warlubie
47/2011Pismo w sprawie zaopiniowania projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Warlubie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko7320/77/10/1030-12-2011 20:2330-12-2011 20:23Urząd Gminy w WarlubiuWójt Gminy Warlubie
45/2011Pismo w sprawie zaopiniowania projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Warlubie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko7320/77/8/1030-12-2011 20:2330-12-2011 20:23Urząd Gminy w WarlubiuWójt Gminy Warlubie
44/2011Pismo w sprawie zaopiniowania projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Warlubie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko7320/77/7/1030-12-2011 20:2330-12-2011 20:23Urząd Gminy w WarlubiuWójt Gminy Warlubie
43/2011Pismo w sprawie zaopiniowania projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Warlubie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko7320/77/6/1030-12-2011 20:2330-12-2011 20:23Urząd Gminy w WarlubiuWójt Gminy Warlubie
42/2011Pismo w sprawie zaopiniowania projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Warlubie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko7320/77/5/1030-12-2011 20:2330-12-2011 20:23Urząd Gminy w WarlubiuWójt Gminy Warlubie
41/2011Pismo w sprawie zaopiniowania projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Warlubie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko7320/77/4/1030-12-2011 20:2330-12-2011 20:23Urząd Gminy w WarlubiuWójt Gminy Warlubie
38/2011Pismo w sprawie uzgodnienia projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Warlubie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko7320/77/1/1030-12-2011 20:2330-12-2011 20:23Urząd Gminy w WarlubiuWójt Gminy Warlubie
z 36