Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 18
z 2
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
3/2017UCHWAŁA NR XXVIII/182/2017 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 13 września 2017 r.w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Mościska i RakRI.6721.1.2016.201715-09-2017 13:3815-09-2017 13:38Urząd Gminy w SkrwilnieWójt Gminy Skrwilno
9/2018Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w rejonie miejscowości Skrwilno, gmina Skrwilno wraz z prognozą oddziaływania na środowiskoRI.6721.4.2017.201814-09-2018 13:2614-09-2018 13:26Urząd Gminy w SkrwilnieWójt Gminy Skrwilno
8/2018Uchwała Nr XXXVIII/240/18 Rady Gminy Skrwilno z dnia 6 września 2018 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w rejonie miejscowości Przywitowo, gmina Skrwilno.RI.6721.2.2017.201807-09-2018 13:2007-09-2018 13:20Urząd Gminy w SkrwilnieWójt Gminy Skrwilno
7/2018Uchwała Nr XXXVIII/239/18 Rady Gminy Skrwilno z dnia 6 września 2018 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w rejonie miejscowości Szczawno, gmina Skrwilno.RI.6721.1.2017.201807-09-2018 13:2007-09-2018 13:20Urząd Gminy w SkrwilnieWójt Gminy Skrwilno
15/2018Opracowanie ekofizjograficzne sporządzone na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w rejonie miejscowości Skrwilno, gm. Skrwilno04-10-2018 11:1404-10-2018 11:14Urząd Gminy w SkrwilnieWójt Gminy Skrwilno
11/2018Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek położonych w rejonie miejscowości Przywitowo, gm. Skrwilno01-10-2018 15:1101-10-2018 15:11Urząd Gminy w SkrwilnieWójt Gminy Skrwilno
14/2018Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek położonych w rejonie miejscowości Skrwilno, gm. Skrwilno04-10-2018 10:5004-10-2018 10:49Urząd Gminy w SkrwilnieWójt Gminy Skrwilno
13/2018Opracowanie ekofizjograficzne sporządzone na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w rejonie miejscowości Przywitowo, gm. Skrwilno01-10-2018 15:0901-10-2018 15:09Urząd Gminy w SkrwilnieWójt Gminy Skrwilno
10/2018Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek położonych w rejonie miejscowości Szczawno, gm. Skrwilno01-10-2018 15:0901-10-2018 15:09Urząd Gminy w SkrwilnieWójt Gminy Skrwilno
1/2017Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Mościska i Rak13-09-2017 07:5913-09-2017 07:59Urząd Gminy w SkrwilnieWójt Gminy Skrwilno
z 2