Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2317
z 232
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
2010/E/0001Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pn: "Przebudowa i rozbudowa istniejącej stacji paliw płynnych na działce nr 64/8 przy ulicy Mroteckiej w Sicienku, gm. Sicienko"06-01-2010 10:0608-01-2010 10:33Urząd Gminy w Sicienku
2008/E/0003Raport o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na ustawieniu przenośnego zbiornika o pojemności 7,5 m3 do przechowywania oleju napędowego na podłożu betonowym oraz podłączenia instalacji elektrycznej zasilającej sterowanie dystrybutorem na terenie Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Minikowie, Oddział w Mochełku na działce nr ewid. 128/13, położonej w m. Mochle, gm. Sicienko.28-11-2008 13:2416-01-2009 07:51Urząd Gminy w Sicienku
2009/B/0080Zezwolenie na usunięcie 1 lipy o obwodzie pnia 120 cm i grubości 40 cm oraz 1 jarzębu pospolitego o obwodzie 100 cm i grubości 30 cm rosnących na dziełce numer 80/4 w Kruszynie, gm. Sicienko.GKOŚiR 7113/68/0916-11-2009 15:0417-11-2009 11:48Urząd Gminy w Sicienku
2007/A/0002wniosek o wydanie decyzji na wycinkę wierzby na działce 265/1 w Zielonczynie7113/02/0713-12-2007 08:3216-01-2008 11:22Urząd Gminy w Sicienku
2007/D/0002Uchwała nr XIII/67/07 Rady Gminy Sicienko z dnia 26 września 2007 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części wsi Sicienko13-12-2007 08:2916-01-2008 11:21Urząd Gminy w Sicienku
2007/B/0005decyzja zezwalająca na wycinkę jednego swierka na działce 51/8 w Szczutkach7113/07/0710-05-2007 12:5929-06-2007 09:43Urząd Gminy w Sicienku
2007/A/0010wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zmiany sposobu użytkowania budynku magazynowego na budynek produkcyjny oraz uruchomienie lakierni na działce nr 101/67624-3/6/0710-05-2007 13:2129-06-2007 09:43Urząd Gminy w Sicienku
2007/B/0009decyzja zezwalająca na wycinke dwóch topoli na dziłce 168/5 w Mochlu7113/06/0710-05-2007 13:3429-06-2007 09:43Urząd Gminy w Sicienku
2007/B/0011decyzja zezwalająca na wycinke drzew na działce nr 174/11 w Trzemiętowie7113/08/0710-05-2007 13:4329-06-2007 09:43Urząd Gminy w Sicienku
2007/A/0012wniosek o wydanie decyzji na wycięcie dwóch topoli na działce 209 w Zielonczynie7113/15/0713-12-2007 08:3816-01-2008 11:22Urząd Gminy w Sicienku
z 232