Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 1000
z 100
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
2009/B/0058Zezwolenie na usunięcie drzewa z terenu własnej posesjiRIG.TM.7635-33/200919-10-2009 13:3619-10-2009 11:39Urząd Gminy w Pszczółkach
2007/A/0002Wniosek o wydanie decyzji na wycinkę drzewa z terenu własnej posesjiRIG.JD.7635-01/200729-11-2007 12:5430-11-2007 08:47Urząd Gminy w Pszczółkach
2009/B/0038Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla projektowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i nadbudowie istniejącego budynku usługowo – hotelowo – gastronomicznego na terenie działki nr 338/4 w miejscowości Pszczółki przez inwestora – KATARINA - MG Marian Dariusz Gidziński, ul. Pomorska 1, 83-032 PszczółkiRIG.GA.7624-4/4.5/0917-06-2009 12:4524-06-2009 10:12Urząd Gminy w Pszczółkach
2010/B/0036Zezwolenie na usunięcie drzew z terenu własnej posesjiRIG.TM.7635-25/201009-09-2010 09:5709-09-2010 08:12Urząd Gminy w Pszczółkach
2007/A/0016Wniosek o zmianę zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy PszczólkiRIG.AP.7062-01/NOBAS/0725-07-2007 10:5001-08-2007 07:47Urząd Gminy w Pszczółkach
2007/B/0003Zezwolenie na usunięcie drzewa z terenu własnej posesjiRIG.JD.7635-03/200730-11-2007 09:1630-11-2007 08:49Urząd Gminy w Pszczółkach
2007/A/0009Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Różyny,gmina Pszczółki na dz. nr 200/10,200/11,200/21,201/1 i 201/11RIG.AP.7624-3/0725-07-2007 11:3901-08-2007 07:48Urząd Gminy w Pszczółkach
2007/B/0014Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Różyny, gmina Pszczółki na dz. nr 200/10,200/11,200/21,201/1 i 201/11RIG.AP.7624-3/0724-07-2007 14:1701-08-2007 07:47Urząd Gminy w Pszczółkach
2007/A/0011Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu usługowo-produkcyjnego oraz sieci wodociągowej w miejscowości Skowarcz, działki nr 371/1,371/5 (zakład),364/2,366,363(sieć wodociągowa), gmina Pszczółki.RIG.AP.7624-6/0725-07-2007 11:5001-08-2007 07:47Urząd Gminy w Pszczółkach
2007/A/0012Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. operatora sieci ERA, nr stacji 30317, zlokalizowanej na terenie działki nr 240/2 w miejscowości Pszczółki, gmina Pszczółki.RIG.AP.7624-7/0724-07-2007 15:4301-08-2007 07:48Urząd Gminy w Pszczółkach
z 100