Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 189
z 19
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
4/2016Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi w miejscowości Nowa Wieś - Rasy - Bukowie Górne - Suchcice, gm. DrużbiceROŚ.6220.3.201616-12-2016 12:4116-12-2016 12:41Urząd Gminy w DrużbicachGmina Drużbice
5/2016Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 1000 kW planowanej na działce nr ewid. 111/1, obręb Rożniatowice, gm. DrużbiceROŚ.6220.1.201616-12-2016 12:3816-12-2016 12:38Urząd Gminy w DrużbicachWójt Gminy Drużbice
43/2017Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim uchylająca decyzję Wójta Gminy Drużbice z dnia 12 czerwca 2017 roku określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni o obsadzie 238 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą przewidzianą do realizacji na działce nr ewid. 82 obręb Stefanów, gm. Drużbice.ROŚ.6220.10.2016/201709-10-2017 15:0509-10-2017 15:05Urząd Gminy w DrużbicachSamorządowe Kolegium Odwoławcze w Piotrkowie Trybunalskim
1/2016Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 1000 kW na działce nr ewid. 111/1 obręb Rożniatowice, gm. DrużbiceROŚ.6220.1.201616-12-2016 12:4016-12-2016 12:40Urząd Gminy w Drużbicach*******
2/2016Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW (1000kW) wraz z uzbrojeniem ternu, urządzeniami budowlanymi, w tym budowa konstrukcji nośnych z panelami fotowoltaicznymi, inverterów DC/AC okablowania solarnego, kontenerowej stacji NN/SN, układów pomiarowo – zabezpieczających, linii kablowych elektrycznych, pozostałego oprzyżądowania, budowa zjazdu indywidualnego z drogi na działce nr 111/2, położonej w obrębie Kobyłki w gminie Drużbice".ROS.6220.2.201616-12-2016 12:4416-12-2016 12:44Urząd Gminy w Drużbicach*******
6/2016Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW (1000kW) wraz z uzbrojeniem terenu, urządzeniami budowlanymi, w tym budowa konstrukcji nośnych z panelami fotowoltaicznymi, inwertorów DC/AC, okablowania solarnego, kontenerowej stacji NN/SN, układów pomiarowo – zabezpieczających, linii kablowych elektrycznych, pozostałego oprzyrządowania, budowa zjazdu indywidualnego z drogi na działce nr ewid. 111/2, położonej w obrębie Kobyłki, gm. DrużbiceROŚ.6220.2.201616-12-2016 12:4416-12-2016 12:44Urząd Gminy w DrużbicachWójt Gminy Drużbice
3/2016Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej "Segregacji odpadów innych niż niebezpieczne" planowanego na działce nr ewid. 64/1 w miejscowości Drużbice.ROŚ.6220.3.201616-12-2016 12:4616-12-2016 12:46Urząd Gminy w Drużbicach*******
6/2015Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonywaniu urządzeń wodnych do poboru wód podziemnych na potrzeby nawadniania upraw sadowniczych na działce nr ewid. 80/1 obręb Skrajne, gm. Drużbice.RGKF.6220.2.201522-08-2016 14:4122-08-2016 14:41Urząd Gminy w DrużbicachWójt Gminy Drużbice
7/2015Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzeń wodnych do poboru wód podziemnych na potrzeby nawadniania upraw sadowniczych na działce nr ewid. 80/1 obręb Skrajne, gm. Drużbice.RGKF.6220.2.201522-08-2016 14:4122-08-2016 14:41Urząd Gminy w DrużbicachWójt Gminy Drużbice
5/2015Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzeń wodnych do poboru wód podziemnych na potrzeby nawadniania upraw sadowniczych na działce nr ewid.80/1 obręb Skrajne, gm. Drużbice.RGKF.6220.2.201522-08-2016 14:4122-08-2016 14:41Urząd Gminy w Drużbicach*******
z 19