Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 736
z 74
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
2007/B/0037Zezwolenie na usunięcie drzewPR 7635/61/0717-12-2007 12:1317-12-2007 11:14Urząd Gminy Zebrzydowice
2007/B/0002Zmiana zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli neruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowychGK7626/4/200719-06-2007 10:4019-06-2007 08:51Urząd Gminy Zebrzydowice
2007/B/0011Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z gatunku świerkPR 7635/35/0712-09-2007 08:4812-09-2007 06:52Urząd Gminy Zebrzydowice
2008/B/0005Zezwolenie na usunięcie 3-ch szt drzewPR 7635/72/0717-01-2008 12:0817-01-2008 11:09Urząd Gminy Zebrzydowice
2009/A/0040Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2-ch drzew z gatunku wierzbaPR.7635-42/0926-05-2009 10:0526-05-2009 08:06Urząd Gminy Zebrzydowice
2009/A/0057Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z gatunku modrzewPR 7635-61/0927-08-2009 15:1327-08-2009 13:15Urząd Gminy Zebrzydowice
2009/A/0060Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2-ch drzew, w tym lipy i wierzbyPR 7635-64/0927-08-2009 15:3427-08-2009 13:36Urząd Gminy Zebrzydowice
2010/B/0003stwierdzenie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Tymczasowe magazynowanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne na działkach o numerach ewidencyjnych 503/8 w Kaczycach, gmina Zebrzydowice i 720/4 w Pogwizdowie, gmina Hażlach"PR.76241-16/09/1026-03-2010 14:0126-03-2010 13:04Urząd Gminy Zebrzydowice
2007/A/0002wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. " Budowa stacji uzdatniania dla ujęć wody podziemnej w Kończycach Małych wraz z odcinkiem sieci tranzytowej i rozbiorowej" ( w Zebrzydowicach rejon ul. Jesionowej, w Kończycach Małych rejon ul. Botanicznej, mjr Cezarego Hallera, Janusza Korczaka i Staropolskiej )PR.76241-3/0718-06-2007 09:3018-06-2007 08:03Urząd Gminy Zebrzydowice
2007/A/0004wniosek o wydanie zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych z Gminy ZebrzydowiceGK7626/2/200719-06-2007 08:4319-06-2007 06:52Urząd Gminy Zebrzydowice
z 74