Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2631
z 264
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
2006/A/0008Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Stabilizcja osuwiska w miejscowości Kobielnik"BRG.7624-4/0607-06-2006 08:4607-06-2006 07:38Urząd Gminy Wiśniowa
2006/B/0004Postanowienie o braku obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia p.n. "Kanalizacja sanitarna w prawobrzeżnej częsci Wisniowej"Brg.7624-4/5/0507-06-2006 09:0607-06-2006 07:38Urząd Gminy Wiśniowa
2006/B/0009Postanowienie o dostąpieniu od nałożenia na inwestora obowiązku sporządzania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko polegającego na: "Wykonanie przebudowy przepustu na działkach 871, 887, 404, 872, 886, 888 (koło Surowieckiego) w Lipniku"BRG.7624-3-8/0607-06-2006 09:5207-06-2006 08:09Urząd Gminy Wiśniowa
2006/B/0013Decuzja o środowiskowych uwarunkowanaich zgody na realizację przedsięwzięcia polegajacego na: "wykonanie przebudowy przepustu na potoku Lipnik (dz.404) na działkach 632, 605, 607/2, 631/6, 632, 633/5, 470 wraz z dojazdami"BRG.7624-2-12/0607-06-2006 10:2807-06-2006 08:36Urząd Gminy Wiśniowa
2006/B/0016Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. "Rozbudowa i remont tartaku w Wiśniowej"BRG.7624-2-14/0521-06-2006 14:1321-06-2006 12:16Urząd Gminy Wiśniowa
2009/A/0065Wycinka klonu i jesiony położonych w miejscowości Oparówka w pasie drogi powiatowej 1926 Kożuchów - Markuszowa - Oparówka - Wysoka StrzyżowskaŚ-7635-62/0924-11-2009 08:3224-11-2009 08:38Urząd Gminy Wiśniowa
2009/I/0011Pismo uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa sieci wodociągowej w lewobrzeżnej części Wiśniowej10-11-2009 12:4223-11-2009 09:05Urząd Gminy Wiśniowa
2006/A/0005Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowa drogi powiatowej Poznachowice - Lipnik p. Glichów Nr 18258 od km 0 + 010 do km 3 + 368 działki nr ewid. 77, 118, 518".BRG.7624-1-1/0606-06-2006 10:5206-06-2006 09:08Urząd Gminy Wiśniowa
2006/A/0002Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Rozbudowa i remont tartaku w Wiśniowej"BRG.7624-2/.../-0515-05-2006 14:4406-06-2006 07:36Urząd Gminy Wiśniowa
2007/A/0001Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie istniejącej i działającej stacji bazowej telefonii komórkowej nr 5540 Wiśniowa_KR, zlokalizowanej na wieży kratowej (h=50m) w miejscowości Poznachowice Dolne, gmina Wiśniowa, dz. nr 564".BRG.7624-1-1/0708-03-2007 10:0308-03-2007 09:07Urząd Gminy Wiśniowa
z 264