Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 138
z 14
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
2010/F/000128-09-2010 13:1428-09-2010 11:16Urząd Gminy Rojewo
2010/A/0001Budowa studni głębinowej na dz. nr ewid. 69/1 położonej w m. Wybranowo, gm. RojewoRB.II.7624-15/201027-09-2010 13:0927-09-2010 11:21Urząd Gminy Rojewo
26/2017Budowa ujęcia wód podziemnych z utworów mioceńskich o wydajności Q=35m3/h na terenie dz. nr 140/2, obręb Ściborze, gm. RojewoRS.II.6220.5.201714-07-2017 10:1014-07-2017 10:10Urząd Gminy RojewoWójt Gminy Rojewo
28/2017Program ochrony środowiska dla gminy Rojewo na lata 2017 - 2020 z perspektywą na lata 2021 - 2024 wraz z Prognozą oddziaływania na środowiskonie dotyczy22-08-2017 15:0022-08-2017 15:00Urząd Gminy RojewoTerra Projekt s.c.
27/2017Wykonanie ujęcia wód podziemnych na terenie działki nr 173 w m. RojewoRS.II.6220.7.5.201709-08-2017 09:2709-08-2017 09:27Urząd Gminy RojewoWójt Gminy Rojewo
29/2017Podsumowanie do przyjętego Programu ochrony środowiska dla Gminy Rojewo na lata 2017 - 2020 z perspektywą na lata 2021 - 2024 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko22-08-2017 15:0022-08-2017 15:00Urząd Gminy RojewoWójt Gminy Rojewo
39/2017Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskoRS.II.6220.7.4.201706-08-2018 12:5606-08-2018 12:56Urząd Gminy RojewoWójt Gminy Rojewo
2010/B/0001Przebudowa drogi gminnej nr 150206C Liszkowo - TopolaRB.II.7624-1/201017-12-2010 10:1417-12-2010 09:47Urząd Gminy Rojewo
2010/B/0002Przebudowa drogi gminnej nr 150206C Liszkowo - TopolaRB.II.7624-1/201017-12-2010 10:4417-12-2010 09:47Urząd Gminy Rojewo
2010/A/0002Budowa studni głębinowej na dz. nr ewid. 136/1 położonej w m. Wybranowo, gm. RojewoRB.II.7624-16/201027-09-2010 13:1627-09-2010 11:21Urząd Gminy Rojewo
z 14