Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 71
z 8
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
2010/A/0002Konserwacja i rozbudowa zespołu dworsko-parkowego w Raciechowicach: remont, podpiwniczenie oraz zmiana funkcji na hotelowo-usługową budynków dworu i spichlerza, budowa dwóch piętrowych budynków z przeznaczeniem na cele hotelowo-usługowe, budowa jednokondygnacyjnej części podziemnej (ośrodek wypoczynkowy/rekreacyjny/spa), rozbudowa i adaptacja istniejącego budynku (tzw. piwniczki) na cele mieszkalne oraz budowa jednokondygnacyjnego garażu podziemnego z dojazdem, rozbiórka istniejącego budynku gospodarczo-mieszkalnego, budowa parterowego budynku z podpiwniczeniem z przeznaczeniem na cele gastronomiczno-usługowe (restauracja) wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, zlokalizowanych na działkach 164/11, 164/14 i 164/15 obr. ew. Raciechowice realizowanego na działkach nr ewid. 164/11, 164/14, 164/15 obręb RaciechowiceRGPiN-7627/2/201008-04-2010 12:1608-04-2010 10:21Urząd Gminy Raciechowice
2010/A/0004Budowa chłodni z sortownią owoców wraz z częścią socjalno-administracyjną w Krzesławicach dz. nr 366 i 374/2RGPiN-7627/04/201016-07-2010 09:5216-07-2010 07:57Urząd Gminy Raciechowice
4/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn.:Przystosowanie pomieszczenia produkcyjnego w celu udoskonalenia produkcji soków tłoczonych Spółdzielni Ogrodniczej „Grodzisko” poprzez ustawienie linii do mycia i sortowania jabłekRGPiN.6220.2.201810-07-2018 13:4410-07-2018 13:44Urząd Gminy RaciechowiceSpółdzielnia Ogrodnicza Grodzisko
5/2018Postanowienie o braku oceny oddziaływania na środowisko na realizację przedsięwzięcia pn.: Udzielenie koncesji na eksploatację złoża piaskowca istebniańskiego „Poznachowice Górne”, realizowanego na działkach 549, 550, obręb Poznachowice Górne.RGPiN.6220.1.201803-09-2018 12:5303-09-2018 12:53Urząd Gminy RaciechowiceWójt Gminy Raciechowice
2/2019Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Udzielenie koncesji na eksploatację złoża piaskowca istebniańskiego „Poznachowice Górne”, realizowanego na działkach 549, 550, obręb Poznachowice GórneRGPiN. 6220.1.201813-02-2019 10:1713-02-2019 10:17Urząd Gminy RaciechowiceWójt Gminy Raciechowice
2010/B/0004Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Wzrost konkurencyjności Excellent Usługi Sp. z o.o. poprzez wdrożenie nowej linii do produkcji stolarki budowlanej w budynku istniejącego Zakładu produkcyjnego”RGPiN - 7627/1/201026-07-2010 10:1727-07-2010 08:57Urząd Gminy Raciechowice
2010/B/0007Postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Budowa hali produkcyjnej przetwórstwa tworzyw sztucznych i elastomerów na działce nr 543/27 w Raciechowicach”RGPiN-7627/05/201002-11-2010 11:3802-11-2010 10:41Urząd Gminy Raciechowice
2010/B/0008Postanowienie o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znaczaco oddziaływać na środowisko pn.: „Konserwacja i rozbudowa zespołu dworsko-parkowego w Raciechowicach: remont, podpiwniczenie oraz zmiana funkcji na hotelowo-usługową budynków dworu i spichlerza, budowa dwóch piętrowych budynków z przeznaczeniem na cele hotelowo-usługowe, budowa jednokondygnacyjnej części podziemnej (ośrodek wypoczynkowy/rekreacyjny/spa), rozbudowa i adaptacja istniejącego budynku (tzw. piwniczki) na cele mieszkalne oraz budowa jednokondygnacyjnego garażu podziemnego z dojazdem, rozbiórka istniejącego budynku gospodarczo-mieszkalnego, budowa parterowego budynku z podpiwniczeniem z przeznaczeniem na cele gastronomiczno-usługowe (restauracja) wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, realizowanego na działkach nr ewid. 164/11, 164/14, 164/15 obręb RaciechowiceRGPiN-7627/02/201009-11-2010 08:4409-11-2010 07:46Urząd Gminy Raciechowice
1/2010Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Budowa tartaku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 469/2, obręb Czasław, gmina Raciechowice”RGPiN-7627/6/201021-12-2010 09:4721-12-2010 08:51Urząd Gminy RaciechowiceWójt Gminy Raciechowice
2/2011Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przdsięwzięcia - „Budowa tartaku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 469/2, obręb Czasław, gmina Raciechowice” realizowanego na działce nr 469/2 w miejscowości Czasław.RGPiN-7627/6/201002-02-2011 14:0602-02-2011 13:10Urząd Gminy RaciechowiceWójt Gminy Raciechowice
z 8