Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 69
z 7
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
2010/A/0002Konserwacja i rozbudowa zespołu dworsko-parkowego w Raciechowicach: remont, podpiwniczenie oraz zmiana funkcji na hotelowo-usługową budynków dworu i spichlerza, budowa dwóch piętrowych budynków z przeznaczeniem na cele hotelowo-usługowe, budowa jednokondygnacyjnej części podziemnej (ośrodek wypoczynkowy/rekreacyjny/spa), rozbudowa i adaptacja istniejącego budynku (tzw. piwniczki) na cele mieszkalne oraz budowa jednokondygnacyjnego garażu podziemnego z dojazdem, rozbiórka istniejącego budynku gospodarczo-mieszkalnego, budowa parterowego budynku z podpiwniczeniem z przeznaczeniem na cele gastronomiczno-usługowe (restauracja) wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, zlokalizowanych na działkach 164/11, 164/14 i 164/15 obr. ew. Raciechowice realizowanego na działkach nr ewid. 164/11, 164/14, 164/15 obręb RaciechowiceRGPiN-7627/2/201008-04-2010 12:1608-04-2010 10:21Urząd Gminy Raciechowice
2010/A/0004Budowa chłodni z sortownią owoców wraz z częścią socjalno-administracyjną w Krzesławicach dz. nr 366 i 374/2RGPiN-7627/04/201016-07-2010 09:5216-07-2010 07:57Urząd Gminy Raciechowice
5/2018Postanowienie o braku oceny oddziaływania na środowisko na realizację przedsięwzięcia pn.: Udzielenie koncesji na eksploatację złoża piaskowca istebniańskiego „Poznachowice Górne”, realizowanego na działkach 549, 550, obręb Poznachowice Górne.RGPiN.6220.1.201803-09-2018 12:5303-09-2018 12:53Urząd Gminy RaciechowiceWójt Gminy Raciechowice
6/2018Postanowienie o braku oceny oddziaływania na środowisko na realizację przedsięwzięcia pn.: Przystosowanie pomieszczenia produkcyjnego w celu udoskonalenia produkcji soków tłoczonych Spółdzielni Ogrodniczej „Grodzisko” poprzez ustawienie linii do mycia i sortowania jabłekRGPiN.6220.2.201817-09-2018 14:5517-09-2018 14:55Urząd Gminy RaciechowiceWójt Gminy Raciechowice
7/2018Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:Przystosowanie pomieszczenia produkcyjnego w celu udoskonalenia produkcji soków tłoczonych Spółdzielni Ogrodniczej „Grodzisko” poprzez ustawienie linii do mycia i sortowania jabłek zlokalizowanego na działce 543/12, obręb RaciechowiceRGPiN.6220.2.201808-10-2018 11:4908-10-2018 11:49Urząd Gminy RaciechowiceWójt Gminy Raciechowice
8/2018Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej o oznaczeniu MSL6006_A na działce nr 399 położonej w miejscowości Krzesławice”RGPiN.6220.4.201716-11-2018 11:5616-11-2018 11:56Urząd Gminy RaciechowiceWójt Gminy Raciechowice
3/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn.: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej o oznaczeniu MSL6006 A na działce nr 399 położonej w miejscowości KrzesławiceRGPiN.6220.4.201719-06-2018 09:3619-06-2018 09:36Urząd Gminy RaciechowiceP4 Sp. z o.o.
2010/B/0004Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Wzrost konkurencyjności Excellent Usługi Sp. z o.o. poprzez wdrożenie nowej linii do produkcji stolarki budowlanej w budynku istniejącego Zakładu produkcyjnego”RGPiN - 7627/1/201026-07-2010 10:1727-07-2010 08:57Urząd Gminy Raciechowice
2010/B/0007Postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Budowa hali produkcyjnej przetwórstwa tworzyw sztucznych i elastomerów na działce nr 543/27 w Raciechowicach”RGPiN-7627/05/201002-11-2010 11:3802-11-2010 10:41Urząd Gminy Raciechowice
2010/B/0008Postanowienie o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znaczaco oddziaływać na środowisko pn.: „Konserwacja i rozbudowa zespołu dworsko-parkowego w Raciechowicach: remont, podpiwniczenie oraz zmiana funkcji na hotelowo-usługową budynków dworu i spichlerza, budowa dwóch piętrowych budynków z przeznaczeniem na cele hotelowo-usługowe, budowa jednokondygnacyjnej części podziemnej (ośrodek wypoczynkowy/rekreacyjny/spa), rozbudowa i adaptacja istniejącego budynku (tzw. piwniczki) na cele mieszkalne oraz budowa jednokondygnacyjnego garażu podziemnego z dojazdem, rozbiórka istniejącego budynku gospodarczo-mieszkalnego, budowa parterowego budynku z podpiwniczeniem z przeznaczeniem na cele gastronomiczno-usługowe (restauracja) wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, realizowanego na działkach nr ewid. 164/11, 164/14, 164/15 obręb RaciechowiceRGPiN-7627/02/201009-11-2010 08:4409-11-2010 07:46Urząd Gminy Raciechowice
z 7