Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 458
z 46
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
2009/B/0005Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla Małgorzaty Ostrowskiej prowadzącej działalnosć gospodarczą pod firmą Materiały Budowlane z siedzibą w Drawsku Pomorskim na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych podczas wykonywania usług budowlanych na terenie Powiatu Świdwińskiego o kodach 17 06 01 oraz 17 06 05 w ilosci 200 Mg/rok.OŚ /645/I/25/0821-04-2009 09:4621-04-2009 08:01Urząd Gminy Rąbino
2009/A/0001termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej zlokalizowanej w miejscowości Nielep na działce nr 194 w obrębie ewidencyjnym Nielep, gmina Rąbino. Przedsęwzięcie obejmuje wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie elewacji, docieplenie ścian, docieplenie dachu i stropu, wymianie pokrycia dachowego oraz wymianę instalacji CO.IŚP 7627-10/0817-04-2009 08:4821-04-2009 07:22Urząd Gminy Rąbino
2009/B/0007postanowienie zatwierdzające program gospodarowania odpadami niebezpiecznymi na terenie powiatu świdwińskiego o kodach 17 06 01 w ilosci 50 Mg/rok oraz 17 06 05 w ilosci 50 Mg/rok.Iśp 7660-2/0921-04-2009 10:0021-04-2009 08:01Urząd Gminy Rąbino
2009/B/0004zatwierdzenie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi na terenie powiatu swidwińskiegoIŚP 7660-1/0921-04-2009 07:4021-04-2009 07:23Urząd Gminy Rąbino
36/2012pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony ŚrodowiskaWOOŚ.OSZP.411.122.2011.KM28-03-2013 14:4728-03-2013 14:47Urząd Gminy RąbinoRDOŚ
2009/B/0002decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla Filipa Pietrusewicza prowadzącego działalnosc gospodarcza pod firma "AUTO-KOWAL" z siedziba w Szczecinie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych podczas wykonywania usług na terenie powiatu swidiwńskiegoOŚ/7645/I/21/0821-04-2009 07:2921-04-2009 07:22Urząd Gminy Rąbino
2009/B/0001budowa parku elektrowni wiatrowych 18 sztuk x 2MW na terenie Gminy Rąbino oraz 7 sztuk x 2 MW na terenie Gminy Połczyn ZdrójPS-N. NZ-407-32/0817-04-2009 08:2121-04-2009 07:22Urząd Gminy Rąbino
2009/B/0011umorzenie postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarubkowaniach zgody na realizację przedsiewzięcia termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Rąbinie zlokalizowanego na działce nr 124 w obrębie ewidencyjnym Rąbino, gmina Rąbino polegającej na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wykonaniu elewacji, dociepleniu dachu i stropu oraz wymianie pokrycia dachowego.IŚP 7627-11- 08/0910-06-2009 13:4410-06-2009 11:47Urząd Gminy Rąbino
2009/A/0006wniosek o wydanie decyzji o środowisklowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie biogazowi rolniczej o mocy 2 MW i zaplecza biurowego firmy „JABRO” zlokalizowanego na działce nr 1 obręb Jezierzyce, gm. Rąbino.IŚP 7627-11/0929-09-2009 09:3029-09-2009 07:33Urząd Gminy Rąbino
2010/B/0004Umorzenie postępowanie administracyjnego w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w celu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na likwidacji stacji uzdatniania wody/ hydroforni i ujęć wody zlokalizowanych na działkach o numerach ewidencyjnych : dz. nr. 75/23 obr. Gąsków, dz. nr 283/2 obr. Biała Góra, dz. nr 69 obr. Role, dz. nr 199/2 i 201/1 obr. Nielep, gmina Rabino.ISP 7624-14/0903-02-2012 08:4003-02-2012 08:40Urząd Gminy Rąbino
z 46