Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 511
z 52
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
2007/B/0001zwolnienie z obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowiskoGKM.7624-2/0715-06-2007 08:5115-06-2007 06:52Urząd Gminy Poświętne
2007/B/0008zwolnienie z obowiązku sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg gminnych we wsi Zdrody NoweGKM.7624-7/0730-07-2007 11:2130-07-2007 09:25Urząd Gminy Poświętne
2007/B/0004środowiskowe warunki zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni z paszarnia o obsadzie 40 DJP, silosa na zboże o poj. 100 ton, otwartego zbiornika na gnojowicę o poj. 360 m sześć. na działce nr 17/4 w m. Kamińskie Pliszki. Łączna obsada w gospodarstwie 74 DJP.GKM.7624-2/0703-07-2007 07:5203-07-2007 05:56Urząd Gminy Poświętne
2007/B/0005zwolnienie z obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi w m. Kamińskie PliszkiGKM.7624-5/0706-07-2007 08:0906-07-2007 06:13Urząd Gminy Poświętne
2007/B/0006środowiskowe uwarunkowania zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie obory ściołowej do łącznej obsady 70 DJPGKM.7624-3/0717-07-2007 07:4317-07-2007 05:45Urząd Gminy Poświętne
2007/B/0010środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej w m. Kamińskie PliszkiGKM.7624-5/0703-09-2007 14:4103-09-2007 12:45Urząd Gminy Poświętne
2007/B/0012środowiskowe uwarunkowania przebudowy dróg gminnych w m. Zdrody NoweGKM.7624-7/0725-09-2007 08:3125-09-2007 06:34Urząd Gminy Poświętne
2008/B/0002wycinka 3 szt topoliGKM.7635-3/0822-02-2008 07:2422-02-2008 06:32Urząd Gminy Poświętne
2007/B/0013zezwolenie na wycinkę 90 szt. topoli przy drogach powiatowychGKM.7635-19/0715-10-2007 07:3615-10-2007 05:38Urząd Gminy Poświętne
2007/A/0007wycinka topoli szt. 90 przy drogach powiatowych nr 1567B i 1565 BGKM.7635-19/0712-10-2007 09:0012-10-2007 07:03Urząd Gminy Poświętne
z 52