Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 620
z 62
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
2009/A/0003Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów7635/28/0907-09-2009 12:2707-09-2009 10:29Urząd Gminy Pępowo
2010/A/0001Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie klonu7635/6/201001-03-2010 12:4301-03-2010 11:52Urząd Gminy Pępowo
2010/A/0002Zezwolenie na wycinkę drzew7635/5/201001-03-2010 12:5001-03-2010 11:52Urząd Gminy Pępowo
2010/B/0001rozbudowa istniejącej hali magazynowo-przetwórczej z szatniami dla pracowników w istniejącym zakładzie Emilgrana Poland Sp. z o.o.762-1/5/2009/201022-03-2010 15:0422-03-2010 14:07Urząd Gminy Pępowo
2010/B/0005rozbudowa istniejącego zakładu produkcji tłuszczów zwierzęcych o halę w której prowadzona będzie produkcja tłuszczy zwierzęcych z przeznaczeniem na karmę dla zwierząt w Firmie Produkcyjno-Handlowej „AGI”, Sebastian Koncewicz, Krzekotowice 41, 63-830 Pępowo (działki ew. nr 13/7,13/19,13/21,13/24,13/25 obręb Krzekotowice)16-07-2010 13:3316-07-2010 11:56Urząd Gminy Pępowo
2010/A/0009wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na wycinkę drzew7635/35/201027-10-2010 10:2127-10-2010 08:22Urząd Gminy Pępowo
2010/A/0010Zmiana sposobu uzytkowania budynku gospodarczego na lakiernię05-11-2010 14:4605-11-2010 13:48Urząd Gminy Pępowo
1/2010postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - rozbudowa zakładu DEBON Sp. z o.o.762-1/9/201018-11-2010 08:5318-11-2010 07:55Urząd Gminy PępowoUrząd Gminy Pępowo
3/2010Zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu DEBON poprzez budowę hali spawalni, w której znajdowały się będą: -centrum obróbcze stalowych profilii zimno giętych, -spawalnia: składająca się z obróbki wstępnej: cięcie, szlifowanie, gięcie profilii, stanowiska spawania, -montaż boksów: obróbka drewna, montaż wypełnień, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.762/9/201001-12-2010 14:3401-12-2010 13:38Urząd Gminy PępowoUrząd Gminy Pępowo
2/2010Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu punktu skupu złomu na działce ewidencyjnej o numerze 121/23 obręb Pępowo.762-1/8/201001-12-2010 14:0001-12-2010 13:02Urząd Gminy PępowoUrząd Gminy Pępowo
z 62