Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 620
z 62
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
2009/A/0003Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów7635/28/0907-09-2009 12:2707-09-2009 10:29Urząd Gminy Pępowo
2010/A/0001Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie klonu7635/6/201001-03-2010 12:4301-03-2010 11:52Urząd Gminy Pępowo
2010/A/0008wniose o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach polegającego na rozbudowie zakładu DEBON poprzez budowę hali spawalni762-1/9/201013-10-2010 08:4413-10-2010 08:42Urząd Gminy Pępowo
5/2011Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu o magazyn zbiorników - pojemników na tłuszcze, kotłownię gazową, silosy na tłuszcze. WRG.6220.1.201114-02-2011 12:1314-02-2011 11:18Urząd Gminy Pępowo*******
12/2011Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie chlewni bezściołowej dla warchlaków- tuczników oraz budowa kwarantanny bezściołowej dla trzody chlewnej na terenie działki ew. nr 228 obręb WilkoniceWRG.6220.3.201105-10-2011 09:4305-10-2011 11:03Urząd Gminy PępowoUrząd Gminy Pępowo
38/2013Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa obory wolnostanowiskowej na terenie działki ew. nr 277 obręb WilkoniceWRG.6220.6.201327-12-2013 13:0627-12-2013 13:06Urząd Gminy PępowoWójt Gminy Pępowo
2010/A/0002Zezwolenie na wycinkę drzew7635/5/201001-03-2010 12:5001-03-2010 11:52Urząd Gminy Pępowo
2010/B/0001rozbudowa istniejącej hali magazynowo-przetwórczej z szatniami dla pracowników w istniejącym zakładzie Emilgrana Poland Sp. z o.o.762-1/5/2009/201022-03-2010 15:0422-03-2010 14:07Urząd Gminy Pępowo
2010/B/0005rozbudowa istniejącego zakładu produkcji tłuszczów zwierzęcych o halę w której prowadzona będzie produkcja tłuszczy zwierzęcych z przeznaczeniem na karmę dla zwierząt w Firmie Produkcyjno-Handlowej „AGI”, Sebastian Koncewicz, Krzekotowice 41, 63-830 Pępowo (działki ew. nr 13/7,13/19,13/21,13/24,13/25 obręb Krzekotowice)16-07-2010 13:3316-07-2010 11:56Urząd Gminy Pępowo
2010/A/0009wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na wycinkę drzew7635/35/201027-10-2010 10:2127-10-2010 08:22Urząd Gminy Pępowo
z 62