Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 1807
z 181
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
2009/B/0012decyzja zezwalająca na wycięcie 3 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr. 60/8 w miejscowości WódkaRO.7635/XII/17/0722-10-2014 19:0222-10-2014 19:02Urząd Gminy Nowosolna
2010/B/0050decyzja zezwalająca na wycięcie 12 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr. 107/3 w miejscowości KalonkaRO.7635/XXI/33/0722-10-2014 18:5922-10-2014 18:59Urząd Gminy Nowosolna
244/2011Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na budowie chodnika w miejscowości Kalonka od skrzyżowania do końca miejscowości w ramach przebudowy drogi gminnej na działkach o numerach ewid. 110/2, 122/4, 122/3, 122/1, 141/1, 144/4, 144/9, 144/6, 144/2, 144/3, 127/1, 127/3, 127/6, 127/7, 128/1, 128/7, 128/8, 152/17, 152/4, 152/11, 152/16, 151, 138 w miejscowości Kalonka, gmina Nowosolna".RO.7625/5/200917-10-2014 14:3317-10-2014 14:33Urząd Gminy NowosolnaWójt Gminy Nowosolna
2010/A/0048wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew rosnących na działce nr 5/2 i 5/3 w miejscowości LipinyRO.7635-26/0722-10-2014 18:5922-10-2014 18:59Urząd Gminy Nowosolna
541/2011wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzewa rosnącego na działce nr ewid.145 w miejscowości ByszewyRO.6131.94.201119-07-2017 14:1419-07-2017 14:14Urząd Gminy NowosolnaGmina Brójce
536/2011wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 35 szt. drzew rosnących na działce nr ewid. 139 w miejscowości Wiączyń DolnyRO.6131.88.201122-10-2014 18:0922-10-2014 18:09Urząd Gminy Nowosolna*******
534/2011wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew rosnących na działce nr ewid. 173/3 w miejscowości KopankaRO.6131.86.201125-07-2017 15:0525-07-2017 15:05Urząd Gminy Nowosolna*******
231/2011Postanowienie o nienakładaniu obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn."Remont ulicy Lipowej łączącej drogi powiatowe nr 1186 E i nr 1119E , na działkach o numerach ewid. 85/1,85/2 w miejscowości Grabina, obręb Grabina, gmina Nowosolna".RO.7625/2/200917-10-2014 14:3417-10-2014 14:34Urząd Gminy NowosolnaWójt Gminy Nowosolna
2010/B/0016decyzja zezwalająca na wycięcie 16 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 80/39 w miejscowości KalonkaRO.7635/38/0822-10-2014 18:5622-10-2014 18:56Urząd Gminy Nowosolna
2010/A/0049wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew rosnących na działce nr 93/5 w miejscowości BorchówkaRO.7635-31/0722-10-2014 18:5922-10-2014 18:59Urząd Gminy Nowosolna
z 181