Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 990
z 99
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
2007/A/0001wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwąGP-7624/post.01/0507-02-2007 11:0307-02-2007 10:24Urząd Gminy Kobiór
2010/A/0021Wniosek o wydanie zgody na usunięcie 35 szt. drzew z gat: sosna zwyczajna, olcha czarna i brzoza brodawkowata, dz przy ul. Orlej w KobiórzeOŚ.7634/Dec.-21/201010-08-2010 11:3310-08-2010 09:58Urząd Gminy Kobiór
2007/B/0001postanowienie w sprawie nie nałożenia obowiazku sporzadzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsiewzięcia pod nazwą "Budowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Kobiór"GP-7624/post.01/0505-02-2007 12:5805-02-2007 12:23Urząd Gminy Kobiór
2007/B/0005opinia w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą "Remont drogi wojewódzkiej nr 928 od km 1+600 do 15+500 na odcinku Mikołów-Kobiór" w części znajdującej się na terenie Gminy KobiórGP-7624/post.04/0605-02-2007 13:1605-02-2007 12:23Urząd Gminy Kobiór
2007/B/0016Decyzja zezwalająca na świadczenie usług w zakresie oprózniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłychOŚ- 7661/Zezw./03/200607-02-2007 15:0807-02-2007 14:10Urząd Gminy Kobiór
2007/E/0001Stacja bazowa telefonii komórkowej symbol F4-2270-KT2 Kobiór, na działce 691/39, 43-210 Kobiór19-02-2007 10:1319-02-2007 09:16Urząd Gminy Kobiór
2007/A/0011Wniosek o wydanie decyzji na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Kobiór oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłychOŚ- 7661/Zezw/05/200607-02-2007 15:1607-02-2007 14:19Urząd Gminy Kobiór
2007/A/0012Wniosek o zmianę decyzji nr GK-0154/1/2004/K z dnia 19.03.2004r. na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Kobiór oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłychOŚ- 7661/Zezw/06/200607-02-2007 15:1807-02-2007 14:19Urząd Gminy Kobiór
2007/B/0019Decyzja na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy KobiórOŚ- 7661/Zezw/06/200607-02-2007 15:0407-02-2007 14:10Urząd Gminy Kobiór
2007/B/0036Decyzja zezwalająca na wycinkę 2 drzew z gat. lipa i świerk, przy ul.Jankowickiej w KobiórzeGP-7635/18/0613-02-2007 08:1113-02-2007 08:59Urząd Gminy Kobiór
z 99