Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 39
z 4
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
2/2019uzupełnienie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia p.n. Budowa kabiny lakierniczej wraz ze zmianą sposobu użytkowania dwóch budynków na potrzeby blacharni i lakierni na działce nr 8/2 w miejscowości FrysztakGpr.6220.3.201802-07-2019 14:1802-07-2019 14:18Urząd Gminy Frysztakmgr inż. Piotr Skaza EKOCONSULTING
3/2020Uzupełnienie 2 raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia p.n. . „Budowa zakładu produkcyjnego kompozytowych materiałów budowlanych wraz z infrastrukturą towarzyszącą we wsi Twierdza”Gpr.6220.8.201903-07-2020 14:3104-03-2020 15:17Urząd Gminy FrysztakPrzedsiębiorstwo Badań i Ekspertyz Środowiska Sp. zo. o.
1/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięciaGpr.6220.3.201802-07-2019 12:3402-07-2019 12:34Urząd Gminy Frysztak*******
24/2020Wniosek o wydanie decyzji zezwalające na usunięcie drzewGpr.6131.83.202020-10-2020 09:0620-10-2020 09:06Urząd Gminy FrysztakElementy Budowlane Frysztak Sp. z o.o.
1/2019raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia p.n. Budowa kabiny lakierniczej wraz ze zmianą sposobu użytkowania dwóch budynków na potrzeby blacharni i lakierni na działce nr 8/2 w miejscowości FrysztakGpr.6220.3.201802-07-2019 14:1002-07-2019 14:10Urząd Gminy Frysztakmgr inż. Piotr Skaza EKOCONSULTING
2/2018postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia p.n. Budowa kabiny lakierniczej wraz ze zmianą sposobu użytkowania dwóch budynków na potrzeby blacharni i lakierni na działce nr 8/2 w miejscowości FrysztakGpr.6220.3.201802-07-2019 13:4502-07-2019 13:45Urząd Gminy FrysztakWójt Gminy Frysztak
3/2019decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Budowa kabiny lakierniczej wraz ze zmianą sposobu użytkowania dwóch budynków na potrzeby blacharni i lakierni na działce nr 8/2 w miejscowości FrysztakGpr.6220.3.201802-07-2019 14:1802-07-2019 14:18Urząd Gminy FrysztakWójt Gminy Frysztak
9/2019Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięciaGpr.6220.5.201930-09-2019 12:2230-09-2019 12:22Urząd Gminy FrysztakStandard Power Development Sp. z o. o. Sp. k.
4/2019wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięciaGpr.6220.8.201903-07-2020 14:3126-09-2019 11:31Urząd Gminy FrysztakPBI WMB Sp. z o. o.
6/2019Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowiskoGpr.6220.8.201903-07-2020 14:3126-09-2019 11:31Urząd Gminy FrysztakPrzedsiębiorstwo Badań i Ekspertyz Środowiska Sp. zo. o.
z 4