Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 850
z 85
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
2007/A/0003wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej w działkach numer 389/1 , 407 w miejscowości RatowiceUG.OŚ.7624/03/0701-03-2007 14:2401-03-2007 13:25Urząd Gminy Czernica
2007/A/0002o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na działce nr 406 w miejscowości RatowiceUG.OŚ.7624/02/0728-02-2007 16:2028-02-2007 15:23Urząd Gminy Czernica
78/2014Decyzja zezwalająca usunięcie drzew/krzewówOiSO.6131.44.2014.AO11-12-2014 11:1611-12-2014 11:16Urząd Gminy CzernicaWÓJT GMINY CZERNICA
77/2014Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewówOiSO.6131.44.2014.AO11-12-2014 11:1611-12-2014 11:16Urząd Gminy CzernicaZarząd Powiatu Wrocławskiego
81/2014Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewówOiSO.6131.46.2014.AO11-12-2014 11:1611-12-2014 11:16Urząd Gminy Czernica*******
87/2014Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewówOiSO.6131.50.2014.AO11-12-2014 11:3011-12-2014 11:30Urząd Gminy Czernica*******
88/2014Decyzja zezwalająca usunięcie drzew/krzewówOiSO.6131.50.2014.AO11-12-2014 11:3011-12-2014 11:30Urząd Gminy CzernicaWÓJT GMINY CZERNICA
89/2014Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewówOiSO.6131.51.2014.AO11-12-2014 11:2911-12-2014 11:29Urząd Gminy Czernica*******
98/2014Decyzja zezwalająca usunięcie drzew/krzewówOiSO.6131.55.2014.AO11-12-2014 11:2911-12-2014 11:29Urząd Gminy CzernicaWÓJT GMINY CZERNICA
100/2014Decyzja zezwalająca usunięcie drzew/krzewówOiSO.6131.56.2014.AO11-12-2014 11:2811-12-2014 11:28Urząd Gminy CzernicaWÓJT GMINY CZERNICA
z 85