Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2599
z 260
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
2007/A/0005Zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebzepiecznymi zawierającymi azbestOś-7627/1/0722-01-2007 11:0525-01-2007 09:20Starostwo Powiatowe w Rybniku
2007/B/0001Zezwolenie na usunięcie drzew rosnących pod linią energetyczną 400 kV Wielopole Noszowice na działce numer 54 należącej do Gminy LyskiOś-6131/1/0730-07-2007 10:0917-10-2007 08:32Starostwo Powiatowe w Rybniku
2007/A/0034prośba o wydanie decyzji na usunięcie drzew w ilości 2 szt. z nieruchomości gruntowej przy ul. 3-go Maja 13 w Czerwionce-LeszczynachOŚ-6131/26/0730-07-2007 13:1117-10-2007 08:37Starostwo Powiatowe w Rybniku
2007/I/0023przedłożenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami powstającymi w związku z działalnością Fermy Drobiu przy ul. Palowickiej 28h w Szczejkowicach eksploatowaną przez Panią Zofię Bednarz01-08-2007 09:2517-10-2007 08:25Starostwo Powiatowe w Rybniku
2007/B/0011Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów z terenu komunalnegoOŚ-6131/9/0730-07-2007 10:1517-10-2007 08:32Starostwo Powiatowe w Rybniku
2007/A/0056Prośba o wydanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki niebezpiecznymi wytwrzanymi w działalności prowadzonej na terenie Powiatu RybnickiegoOŚ-7627/4/0731-07-2007 12:2817-10-2007 08:36Starostwo Powiatowe w Rybniku
2007/I/0015Prosba o wydanie pozwolenia na składowanie i przechowywanie gruzu budol\wlanego z odzysku w ilości 250 m301-08-2007 09:1317-10-2007 08:26Starostwo Powiatowe w Rybniku
2007/I/0018przekazanie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami innymi niż niebezpieczne wytwarzanymi przez Spółkę działająca pod firmą Przedsiębiorstwo 'ZET' Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Matejki 15 w ramach usług budowlanych oraz prac komunalnych związanych z czyszczeniem rur, kanalizacji, separatorów w obrębie Gmin Powiatu01-08-2007 09:1717-10-2007 08:25Starostwo Powiatowe w Rybniku
2007/A/0018Wycinka drzew dla inwestycji "Bosiko do piłki nożnej dla LKS Dąb Dębieńsko wraz zapleczem przy ul. Asnyka, Bełkowskiej w Czerwionce LeszczynachOŚ-6131/8/0730-07-2007 09:4117-10-2007 08:39Starostwo Powiatowe w Rybniku
2007/A/0019Prośba o zezwolenie usunięcia zterenu komunalnego krzewów tworzących żywopłot oraz drzew z wymienionych terenówOŚ-6131/9/0726-10-2007 11:1231-10-2007 11:41Starostwo Powiatowe w Rybniku
z 260