Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 4232
z 424
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
48/2015Zezwolenie na zbieranie odpadówRG.6233.20.201418-03-2015 12:2218-03-2015 12:22Starostwo Powiatowe w LubaczowieStarosta Lubaczowski
2007/B/0040Pozwolenie wodnoprawneRG-6223-25/200706-11-2007 11:2720-11-2007 07:27Starostwo Powiatowe w Lubaczowie
2009/A/0044Wniosek o wyrażenie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1664R Lubaczów -Tymce w km 0+000-9+336 oraz drogi powiatowej nr 1690R Tymce-Basznia Dolna w km 0+000-3+061 tworzących jeden ciąg dróg powiatowych".IKiR-II-7624/6/0929-05-2009 10:4605-06-2009 08:15Starostwo Powiatowe w Lubaczowie
2006/B/0003zezwolenie na usunięcie 39 szt. drzew z rodzaju Olsza, stanowiących zakrzaczenie w pasie drogi gminnej Budomierz-PodlesieRG.6114-16/0612-12-2006 12:1412-12-2006 11:26Starostwo Powiatowe w Lubaczowie
2006/B/0002przekazanie wniosku do Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z/s w PrzemyśluRG.6114-17/0611-12-2006 14:3812-12-2006 11:26Starostwo Powiatowe w Lubaczowie
2007/D/0001Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Lubaczowskiego na lata 2003-200612-01-2007 12:2612-01-2007 11:57Starostwo Powiatowe w Lubaczowie
2007/D/0002Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Lubaczowskiego12-01-2007 12:4512-01-2007 11:57Starostwo Powiatowe w Lubaczowie
2007/A/0001Zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymiRG.7648-2-11/0611-01-2007 12:0912-01-2007 11:57Starostwo Powiatowe w Lubaczowie
2007/B/0002Zezwolenie na usunięcie drzewa: Topola - 1 szt. obw. pnia H 130 cm: 265 cm, rosnacego na działce nr 120, obręb ewidencyjny Krowica Lasowa, własność Gminy Lubaczów.RG.6114-1/0720-08-2007 12:3322-08-2007 06:43Starostwo Powiatowe w Lubaczowie
2007/B/0004Zezwolenie na usunięcie drzew:lipa-1 szt. obw pnia 1,3m-400cm,nr działki 1637 w Piastowie, Grochodrzew-3 szt. obw.p. 138,170,200 cm, nr działki 77, Wiąz-1 szt. obw.p. 180cm, Wierzba-4 szt. obw.p. 64-66 cm, nr działki 74 w Szczutkowie, Topola-43 szt. obw.p.25-45 cm, Olsza-45 szt. obw.p. 23-46 cm, Brzoza-48 szt. obw.p. 20-48 cm, nr działki 997/2 w Baszni Górnej, Brzoza-35 szt. obw.p.25-62 cm, Topola-30 szt. obw.p.23-51 cm, nr działki 125 w Baszni Dolnej.RG. 6114-4/0724-04-2007 10:5224-04-2007 11:14Starostwo Powiatowe w Lubaczowie
z 424