Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 5348
z 535
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
2006/B/0003zmiana decyzji w pkt. 4OŚ-OP-6131/65/200627-09-2006 14:4528-09-2006 10:46Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu
2006/B/0004Zgoda na wycinke 1 szt. drzewa gatunku Topola z terenu działki nr 285/2 obręb nr 11 miasto KołobrzegOŚ-OP-6131/66/200627-09-2006 15:0528-09-2006 10:46Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu
2007/A/0024w sprawie wycinki drzewa gatunku Robinia akacjowa o obwodzie pnia na wysokosci 1,30 m: 162 cm położonego w obrębie nr 12 miasto Kołobrzeg11-04-2007 12:3811-04-2007 11:21Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu
2007/B/0025decyzja na wycinke drzew z terenu działki nr 133,135 obręb nr 12 - Park 18 Marca w Kołobrzegu11-04-2007 12:5211-04-2007 11:20Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu
2007/A/0027w sprawie wycinki drzew z terenu 21/42 obręb nr 12 miasto Kołobrzeg11-04-2007 12:5911-04-2007 11:20Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu
2007/A/0091wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymiOŚ.76231-3/200707-11-2007 09:3007-11-2007 08:31Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu
2007/B/0124Przedsięwziecie polegające na na wydobyciu metodą odkrywkową kruszyw ze złoża kruszyw naturalnych "Błotnica III" zlokalizowanego na terenie dz. nr. 20/2 w obrębie ewidencyjnym Błotnica gm. KołobrzegOŚ.II.7633-20/200630-10-2007 11:0030-10-2007 10:03Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu
2007/E/0007informacja06-11-2007 13:4406-11-2007 12:46Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu
2008/A/0014wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z gatunku klon jawor o obwodzie pnia 110 cm, z terenu działki nr 335 w obrębie 2 miasta Kołobrzeg, stanowiącej pas drogowy drogi gminnej ul. Jedności Narodowej17-06-2008 14:2617-06-2008 12:28Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu
2008/A/0015wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z gatunku lipa drobnolistna o obwodzie pnia 142 cm z terenu działki nr 139/2 w obrębie 12 miasta Kołobrzeg, stanowiącej pas drogowy drogi gminnej ul. Granicznej i 3 szt. drzew z gatunku jarząb szwedzki o obwodach pni 124, 120 i 148 cm z terenu działki nr 6 w obrębie 4 miasta Kołobrzeg, stanowiącej pas drogowy drogi gminnej ul. Morskiej.17-06-2008 14:5117-06-2008 12:53Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu
z 535