Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 415
z 42
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
2009/A/0001wyłączenie gruntów z użytkowania rolniczego dz. nr 8/3 i 8/5 o.DziwogóraOŚ-6018-1/31/200929-07-2009 12:5629-07-2009 10:58Starostwo Powiatowe w Świdwinie
2009/A/0004uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy, budowa budynku mieszkalnego,dwóch budynków gospodarczych z niezbędną infr. techn. w miejscowości (obrębie) Ogrodno, działka nr 58, gmina Połczyn-ZdrójOŚ/7633/I/52/0925-08-2009 11:5325-08-2009 09:54Starostwo Powiatowe w Świdwinie
20/2016Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewGK6131.16.201606-07-2018 14:5806-07-2018 14:58Starostwo Powiatowe w ŚwidwinieBurmistrz Połczyna-Zdroju
2009/B/0013Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych dla ujęcia wód podziemnych w miejscowości Berkanowo,gm. ŚwidwinOŚ-6223/9/0904-09-2009 09:0507-09-2009 07:10Starostwo Powiatowe w Świdwinie
2009/A/0020Przeniesienie pozwolenia wodnoprawnegoOŚ-6223/13/0904-09-2009 09:5904-09-2009 10:37Starostwo Powiatowe w Świdwinie
2009/B/0017Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych dla ujęcia wód podziemnych w miejscowości Cieszyno,gm. ŚwidwinOŚ-6223/14/0904-09-2009 10:0907-09-2009 07:10Starostwo Powiatowe w Świdwinie
2009/A/0024Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego w m. Kołaczek, gm.Połczyn-ZdrójOŚ-6223/17/0904-09-2009 11:2407-09-2009 07:20Starostwo Powiatowe w Świdwinie
2009/B/0012Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzenie oczyszczanych ściekow do ziemi z oczyszczalni w RąbinieOŚ-6223/7/0904-09-2009 08:5007-09-2009 06:25Starostwo Powiatowe w Świdwinie
2009/B/0016Pozwolenie wodnoprawne na na wykonanie przejścia siecią kanalizacji sanitarnej tłocznej pod rzeką WogrąOŚ-6223/12/0904-09-2009 09:3804-09-2009 10:37Starostwo Powiatowe w Świdwinie
2009/B/0005wniosek o rozszerzenie decyzji na wytwarzanie odpadów niebezpiecznychOŚ/7645/I/5/08/II/0926-08-2009 08:2207-09-2009 07:10Starostwo Powiatowe w Świdwinie
z 42