Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 11823
z 1183
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
888/2011Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: Zmiana w części sposobu użytkowania budynku gospodarczo-garażowego na warsztat mechaniki samochodowej na działce nr 2599 w Kąkolówce.WOOŚ.4242.17.23.2011.AC28-12-2011 08:4628-12-2011 08:46Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie*******,P. Romualda Rucińska Biuro Projektowo- Usługowe "EKOL"
2009/B/0040Uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn. Zmiana sposobu użytkowania budynków na potrzeby stacji demontażu pojazdów w obrębie wsi Orły, działka ew. nr 466".RDOŚ-18-WOO-7058-1-53/08/kb07-04-2010 10:1207-04-2010 09:00Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie
879/2011Zezwolenie na czynności podlegające zakazom lub ograniczeniom w stosunku do gatunków objętych ochroną - zezwolenie na spreparowanie czaszki żubra znalezionego w stanie martwym.WPN.6401.95.2011.RN-228-12-2011 07:5428-12-2011 07:54Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w RzeszowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
142/2012Wniosek o wydanie decyzji o zatwierdzeniu programu gospodarki odpadami powstającymi w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, prowadzonych w granicach terenów zamkniętych.WSI.4720.4.1.2012.IK19-03-2012 06:4219-03-2012 06:42Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w RzeszowieINTOP Tarnobrzeg Sp. z o.o.
724/2014Wniosek o wydanie zezwolenia na czynności podlegające zakazom lub ograniczeniom w stosunku do gatunków objętych ochroną - zezwolenie na odstrzał, preparowanie, przetrzymywanie, posiadanie i darowiznę 10 osobników bobrów.WPN.6401.238.2014.RN-121-07-2014 10:4521-07-2014 10:45Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie*******
507/2011Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: Budowa północnej obwodnicy miasta Sokołów Młp., celem skomunikowania drogi ekspresowej S-19 z drogą wojewódzką nr 875 Mielec - Kolbuszowa - Sokołów - Leżajsk w miejscowości Sokołów Małopolski.WOOŚ.4242.17.18.2011.KR12-12-2011 20:3012-12-2011 20:30Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie
741/2011Decyzja uzgadniająca warunki przeprowadzenia działań naprawczych w środowisku - w powierzchni ziemi, w miejscu wystąpienia zanieczyszczenia gleby olejem hydraulicznym, na części działki ogrodowej Nr 9, położonej w Łańcucie przy ul. Polnej, własności Zarządu Rodzinnego Ogrodowego "Związkowiec", użytkowanej przez Panią Stefanię AndryśWSI.510.2.10.2011.KG29-12-2011 09:3829-12-2011 09:38Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w RzeszowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie,EUROBET A. Sidor, T. Otręba Sp. J.
871/2011Odmowa wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji nakładającej obowiązek przeprowadzenia działań zapobiegawczych lub naprawczych w związku ze zgłoszeniem wystąpienia szkody w środowisku, spowodowanej wycięciem przez Rzeszowski Zakład Energetyczny, drzew na działce o nr ewid. 802, zlokalizowanej w miejscowości Zgłobień.WSI.510.3.2.2011.AK28-12-2011 07:5428-12-2011 07:54Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w RzeszowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
651/2011Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa istniejącej kotłowni grzewczej węzeł do produkcji nowoczesnych alternatywnych paliw energetycznych, energii cieplnej i elektrycznej na działkach o nr ewid. 64/62, 64/58 i 64/56 w Brzozowie.WOOŚ.4242.1.6.2011.AD28-12-2011 13:0628-12-2011 13:06Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie
32/2012Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi "G" i "Z" odcinek od ul. Zręcińskiej do ul. Korczyńskiej w Krośnie.WOOŚ.4200.2.2012.KR19-01-2012 14:5819-01-2012 14:58Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w RzeszowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
z 1183