Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 471
z 48
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
2007/A/0005Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwziecia polegajacego na budowie kanaliacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przyłączami do granicy działek oraz przepompowniami scieków w m. Mierczany, Gądków Wielki i Gadków Mały wraz z budową rurociągu tłocznego pomiędzy miejscowościami Gądków Gądków Wielki-Gądków Mały oraz wodociągu pomiędzy miejscowościami Gądków Wielki-Gądków Mały z przyłączami.ŚR.II.ANow.66130-42/0729-11-2007 11:4629-11-2007 10:49Lubuski Urząd Wojewódzki
2010/A/0022Wniosek w sprawie wydania zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji:„Autostrada płatna A2 Świecko - Nowy Tomyśl, odcinek 5.3 od m. Torzym do m. Łagów w km 35+000÷51+000, w zakresie budowy OUA (obwodu utrzymania autostradowego) Ilanka”.IB.II.JMud.7111-96/1012-10-2010 08:4012-10-2010 06:47Lubuski Urząd Wojewódzki
2007/A/0003Wniosek o wydanie decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy miasta Szprotawa w ciągu drogi krajowej nr 12.ŚR.II.ANow.66130-44/0729-11-2007 12:1329-11-2007 12:53Lubuski Urząd Wojewódzki
2008/A/0003Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z przepompowniami ścieków w miejscowości: Laski, Nietków, Czerwieńsk.ŚR.II.ANow.66130-31/0717-01-2008 10:5117-01-2008 10:30Lubuski Urząd Wojewódzki
2008/B/0001Decyzja określająca środowiskowe uwarunkowania zgody na realizacje przedsięwziecia polegającego na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN 400 PN 84 i średniego ciśnienia Dz 225 oraz przewodów osłonowych 2 x średnica 50 dla kabli do transmisji danych i informacji wraz ze stacją gazową I stopień na terenie działek o nr ewid. 458, 407, 406, 172/1, 402/1, 173/3, 444, 174/1, 176/1, 389, 143/6 w obrębie Brzozowiec w gminie Deszczno.ŚR.II.ANow.66130-1/0709-01-2008 12:3309-01-2008 12:15Lubuski Urząd Wojewódzki
2008/A/0007Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej miejscowości Konradowo i Zakęcie w gm. Otyń.ŚR.II.KMik.66130-54/0718-01-2008 15:1224-01-2008 07:10Lubuski Urząd Wojewódzki
2008/A/0009Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie zagospodarowania terenu i budowie wagi samochodowej pod działalność gospodarczą w postacji skupu, magazynowania i ekspedycji złomu stalowego i żeliwa na częśi działki o nr ewid. 825 w obrębie miasta Gorzowa Wlkp.ŚR.II.ANow.66130-2/0806-02-2008 12:3406-02-2008 11:39Lubuski Urząd Wojewódzki
2008/B/0002Decyzja określąca środowiskowe uwarunkowania zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie mostu kolejowego na Odrze w ciągu linii kolejowej E 20 Berlin -Warszawa.ŚR.II.ANow.66130-3/0709-01-2008 13:0509-01-2008 12:15Lubuski Urząd Wojewódzki
2008/A/0013Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na remoncie drogi wojewódzkiej nr 159 Nowe Polichno-Skwierzyna od km 10+964 do km 11+790.ŚR.II.ANow.66130-4/0817-03-2008 08:0717-03-2008 08:20Lubuski Urząd Wojewódzki
2008/B/0003Decyzja określająca środowiskowe uwarunkowania zgody na realizacje przedsięwzięcia polegajacego na poprawie stanu infrastruktury kolejowej na obszarze województwa lubuskiego obejmującego 14 inwestycji na dwóch liniach międzynarodowych: nr 3 warszawa Zachodnia-Kunowice i nr 273 Wrocław Główny-Szczecin.ŚR.II.KMik.66130-27/07/0818-02-2008 10:4518-02-2008 09:46Lubuski Urząd Wojewódzki
z 48