Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 4982
z 499
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
2006/E/0018Informacja o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania nimi03-08-2007 09:1006-08-2007 11:23Urząd Miejski w Trzebnicy
2007/B/0075Zezwolenie na usunięcie krzewów rosnących na powierzchni 10 m2.ROS-7635/54/0704-04-2007 11:5004-04-2007 10:34Urząd Miejski w Trzebnicy
2007/B/0074Zezwolenie na wycięcie drzew z rodzaju: - olsza: szt. 30, o obwodzie pni 76 cm, 91 cm, 103 cm, 59 cm, 95 cm, 84 cm, 21 cm, 24 cm, 37 cm, 42 cm, 21 cm, 77 cm, 62 cm, 83 cm, 24 cm, 37 cm, 36 cm, 44 cm, 41 cm, 29 cm, 71 cm, 92 cm, 24 cm, 39 cm, 47 cm, 53 cm, 21 cm, 54 cm, 29 cm, 44 cmROS-7635/53/0704-04-2007 11:4604-04-2007 10:34Urząd Miejski w Trzebnicy
2008/E/0001Raport oddziaływania na środowisko budowy i eksploatacji drogi gminnej - łącznika drogi krajowej nr 15 pomiędzy ul. Milicką i Prusicką w Trzebnicy, woj. dolnośląskie.16-04-2008 10:3324-04-2008 09:52Urząd Miejski w Trzebnicy
2007/A/0036Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew lub krzewówROS-6135/13-02-2007 09:5713-02-2007 09:20Urząd Miejski w Trzebnicy
2007/I/0003Prośba o usunięcie drzew26-01-2007 10:3726-01-2007 09:40Urząd Miejski w Trzebnicy
2006/B/0081Opinia w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów na posesji przy ul. Mickiewicza 8 w TrzebnicyROS 7661/1/0512-07-2007 09:5618-07-2007 09:01Urząd Miejski w Trzebnicy
2006/B/0078Opinia w sprawie zatwierdzenia programu gospodarki odpadami niebezpiecznymiROS 7627/9/0512-07-2007 10:0518-07-2007 09:01Urząd Miejski w Trzebnicy
2006/B/0077Opinia w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów opakowaniowych po środkach ochrony roślinROS 7627/8/0512-07-2007 10:0618-07-2007 09:01Urząd Miejski w Trzebnicy
2006/B/0023Opinia w sprawie zatwierdzenia programu gospodarki odpadami niebezpiecznymiROS 7627/1/0303-08-2007 09:5406-08-2007 11:25Urząd Miejski w Trzebnicy
z 499