Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 637
z 64
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
22/2015Zezwolenie na usunięcie drzewaGK.6131.42.201521-05-2015 13:5921-05-2015 13:59Urząd Miejski w Piszu
7/2015Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachZPN.6220.1.4.2015.AK21-04-2015 12:0321-04-2015 12:03Urząd Miejski w Piszu*******
32/2018wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 20MW ze stacją transformatorową SN/WN, stacjami nn/SN oraz infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 9/41 i 23/1 w obrębie Turowo, gmina Pisz”.ZPN.6220.1.4.2018.AK10-01-2019 09:0710-01-2019 09:07Urząd Miejski w Piszu*******
57/2019wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa Neurolimfatycznego Centrum Rehabilitacyjno-Rekreacyjnego na działkach o nr 152 i 153 w obrębie Zdory, gmina Pisz”.ZPN.6220.1.14.2019.AK12-05-2020 09:5812-05-2020 09:58Urząd Miejski w Piszu*******
7/2019wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „ Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2MW na działkach o nr 165/1, 166/1, 167/1, 168/1, 169/1, 170/1 w obrębie Dłutowo, gmina Pisz”ZPN.6220.1.4.2019.AK19-03-2019 11:3219-03-2019 11:32Urząd Miejski w Piszu*******
174/2015Prognoza oddziaływania na środowisko dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu wielofunkcyjnego przy ul. GdańskiejZ.7321.1.201418-02-2016 12:2018-02-2016 12:20Urząd Miejski w Piszu*******
109/2016wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Wydobywanie kopaliny /piasku i piasku ze żwirem/ ze złoża Turowo IV na części działki nr 9/37, obręb Turowo, gmina Pisz”ZPN.6220.1.16.2016.AK15-09-2016 13:2515-09-2016 13:25Urząd Miejski w PiszuZakład Usługowo – Handlowy „Żwirek 2” Lilla Poświata
29/2017wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu i eksploatacji instalacji do produkcji peletu opałowego z trocin z wykorzystaniem naturalnego dodatku lepiszczowego w postaci wycierki ziemniaczanej oraz uruchomieniu na podstawie nowej technologii znacząco ulepszonego procesu produkcji i w konsekwencji uruchomieniu wytwarzania ulepszonego peletu.ZPN.6220.1.6.201704-08-2017 11:4304-08-2017 11:43Urząd Miejski w PiszuZakład Produkcji Drzewnej "PANBAH" Marek Jankowski
33/2016wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachZPN.6220.1.4.2016.AK30-05-2016 13:2130-05-2016 13:21Urząd Miejski w PiszuWiatrel Sp z o.o. Sp. K.
87/2016wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW składającej się z pola modułów fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą techniczną i drogową na działce nr 117/5 w obrębie Trzonki, gmina Pisz.ZPN.6220.1.9.2016.AK29-08-2016 14:1329-08-2016 14:13Urząd Miejski w Piszu*******
z 64