Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 591
z 60
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
22/2015Zezwolenie na usunięcie drzewaGK.6131.42.201521-05-2015 13:5921-05-2015 13:59Urząd Miejski w Piszu
109/2016wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Wydobywanie kopaliny /piasku i piasku ze żwirem/ ze złoża Turowo IV na części działki nr 9/37, obręb Turowo, gmina Pisz”ZPN.6220.1.16.2016.AK15-09-2016 13:2515-09-2016 13:25Urząd Miejski w PiszuZakład Usługowo – Handlowy „Żwirek 2” Lilla Poświata
29/2017wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu i eksploatacji instalacji do produkcji peletu opałowego z trocin z wykorzystaniem naturalnego dodatku lepiszczowego w postaci wycierki ziemniaczanej oraz uruchomieniu na podstawie nowej technologii znacząco ulepszonego procesu produkcji i w konsekwencji uruchomieniu wytwarzania ulepszonego peletu.ZPN.6220.1.6.201704-08-2017 11:4304-08-2017 11:43Urząd Miejski w PiszuZakład Produkcji Drzewnej "PANBAH" Marek Jankowski
33/2016wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachZPN.6220.1.4.2016.AK30-05-2016 13:2130-05-2016 13:21Urząd Miejski w PiszuWiatrel Sp z o.o. Sp. K.
87/2016wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW składającej się z pola modułów fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą techniczną i drogową na działce nr 117/5 w obrębie Trzonki, gmina Pisz.ZPN.6220.1.9.2016.AK29-08-2016 14:1329-08-2016 14:13Urząd Miejski w Piszu*******
77/2016wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa budynku hali produkcyjno – magazynowej z częścią socjalną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu oraz budynku warsztatowego na działkach nr 537/1, nr 537/4 oraz na części działki nr 539/3 w obrębie Pisz 2, gmina Pisz”ZPN.6220.1.7.201617-05-2016 10:4417-05-2016 10:44Urząd Miejski w PiszuTelmex Sp. z o.o.
94/2016wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa ubojni drobiu na działce nr 1431/15 w obrębie Pisz 1, gmina Pisz”ZPN.6220.1.13.2016.AK23-09-2016 12:1423-09-2016 12:14Urząd Miejski w PiszuSpółdzielnia Drobiarska Mazurski Kurczak w Stawigudzie
43/2015Uzgodnienie przez RDOŚ w Olsztynie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko w związku z przygotowywaniem projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi JeglinZ.7321/VII/1022-05-2015 14:3722-05-2015 14:37Urząd Miejski w PiszuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie
17/2014uzgodnienie przez RDOŚ w Olsztynie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowiskoZ.6720.7.201318-02-2016 13:5818-02-2016 13:58Urząd Miejski w PiszuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie
27/2015Uzgodnienie i pozytywna opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w południowej części miasta Pisz i w obrębie Jagodne w sąsiedztwie rzeki Pisy i dróg krajowych Nr 58 (ul. Mecenasa Andrzeja Stefana Mireckiego i ul. Kwiatowa) oraz Nr 63 (ul. Warszawska)wraz z prognozą oddziaływania na środowiskoZ.6721.14.201319-02-2016 11:0819-02-2016 11:08Urząd Miejski w PiszuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie
z 60