Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 620
z 62
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
2009/A/0003Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów7635/28/0907-09-2009 12:2707-09-2009 10:29Urząd Gminy Pępowo
2009/B/0003Decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji: budowa obory dla jałówek7331-1/34/0916-09-2009 13:3716-09-2009 11:39Urząd Gminy Pępowo
2009/A/0002Wniosek o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie obory dla jałówek7331-1/34/0907-09-2009 12:1707-09-2009 10:20Urząd Gminy Pępowo
2009/B/0002Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa obory dla jałówek od 1/2 do 1 roku. Dla planowanej obsady: 69 DJP762-1/4/200905-08-2009 13:3405-08-2009 11:42Urząd Gminy Pępowo
2009/B/0001Postanowienie stwierdzające brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziałowania na środowisko dla przedsięwzięcia : budowa obory dla jałówek od 1/2 do 1 roku dla planowanej obsady 69 DJP na terenie działki 13/4 zlokalizowanej w Pępowie.762-1/4/200910-07-2009 13:2510-07-2009 11:33Urząd Gminy Pępowo
2010/A/0001Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie klonu7635/6/201001-03-2010 12:4301-03-2010 11:52Urząd Gminy Pępowo
2010/A/0002Zezwolenie na wycinkę drzew7635/5/201001-03-2010 12:5001-03-2010 11:52Urząd Gminy Pępowo
2010/B/0001rozbudowa istniejącej hali magazynowo-przetwórczej z szatniami dla pracowników w istniejącym zakładzie Emilgrana Poland Sp. z o.o.762-1/5/2009/201022-03-2010 15:0422-03-2010 14:07Urząd Gminy Pępowo
2010/B/0005rozbudowa istniejącego zakładu produkcji tłuszczów zwierzęcych o halę w której prowadzona będzie produkcja tłuszczy zwierzęcych z przeznaczeniem na karmę dla zwierząt w Firmie Produkcyjno-Handlowej „AGI”, Sebastian Koncewicz, Krzekotowice 41, 63-830 Pępowo (działki ew. nr 13/7,13/19,13/21,13/24,13/25 obręb Krzekotowice)16-07-2010 13:3316-07-2010 11:56Urząd Gminy Pępowo
2010/A/0009wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na wycinkę drzew7635/35/201027-10-2010 10:2127-10-2010 08:22Urząd Gminy Pępowo
z 62