Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 3408
z 341
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
131/2013Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych, pochodzących z odcinka drogi krajowej nr 91, od km 2+380 do km 2+900, w miejscowości Srock gm. Moszczenica, do rowu melioracyjnego.RS-V.6341.81.201309-12-2013 10:0209-12-2013 10:02Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim
272/2016Wniosek w sprawie zmiany decyzji Nr 398/2012 z dnia 30.05.2012 r.,znak:AB-I.6740.1.85.2012.AG o pozwoleniu na budowę: hali magazynowej A, hali magazynowej C, hali magazynowej DE, rozbudowy pompowni wody pożarowej, zbiornika wodnego zastępczego płazów, drogi i komunikacji wewnątrzzakładowej, placów postojowych dla samochodów osobowych (11 szt.) i samochodów ciężarowych (2 szt.), zewnętrznych instalacji wewnątrz zakładowych: wod. - kan. w tym 6 szt. zbiorników technologicznych o pojemności 10 m3 każdy, instalacji energetycznej, gazowej, instalacji w budynkach wod. - kan., elektrycznej, gazu w tym zmiana instalacji gazu w hali B zlokalizowanych na działce nr ewid. 438/2, obręb Majków Duży.AB-I.6740.1.319.2016.AK09-08-2016 12:4209-08-2016 12:42Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim
97/2016Wniosek o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę stacji paliw płynnych wraz z infrastruktura techniczną w tym: parterowy pawilon stacji paliw, dwie wysepki drogowe z dystrybutorami paliwa oraz gazu, stanowisko porządkowe pojazdów z odkurzaczem i kompresorem , zadaszenie planu dystrybucji paliw, podziemny dwu płaszczowy trzykomorowy zbiornik paliw, dwa podziemne zbiorniki gazu (na cele dystrybucji oraz na cele grzewcze), jeden dystrybutor paliwa oraz jeden dystrybutor LPG, szczelny zbiornik na ścieki socjalne, separator substancji ropopochodnych, wewnętrzna i zewnętrzna instalacja wod. kan., elektryczna i gazowa; oraz budowę ręcznej samoobsługowej myjni samochodowej wraz z infrastruktura techniczną w tym: instalacja z podczyszczeniem wód z myjni (poprzez separator koalescencyjny substancji ropopochodnych) wraz ze zbiornikiem bezodpływowym oraz plac manewrowy na działkach nr ewid.: 488/9, 486/5 i 486/4, obręb Rozprza.AB-I.6740.1.867.2015.AJ22-03-2016 09:5422-03-2016 09:54Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim
445/2012Wniosek o udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnegoRS-V.6341.156.201203-04-2014 10:4103-04-2014 10:41Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim*******
4/2012Informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania odpadamiRS-V.6232.3.201219-01-2012 10:4819-01-2012 10:48Starostwo Powiatowe w Piotrkowie TrybunalskimCERMONT Spółkę z o.o.
318/2014Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Belzackiej (działka nr ewid.32/5, obręb 28).RS-I.6131.53.2014 GO01-10-2015 13:0301-10-2015 13:03Starostwo Powiatowe w Piotrkowie TrybunalskimŚrodowiskowa Świetlicy Socjoterapeutycznej "Bartek"
279/2016Wniosek o wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę istniejącej sieci drenarskiej na działce nr ewid. 32/2, obręb 38 - Żądło.RS-VI.6341.73.2016.WD04-07-2016 09:4804-07-2016 09:48Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim*******
190/2014Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. budowy ziemnego stawu hodowlano rybnego na działce nr ewid. 846, obręb Plucice, gmina Gorzkowice.RS-VI.6341.46.2014.WD09-06-2015 08:2209-06-2015 08:22Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim*******
487/2015Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na przebudowie sączka melioracyjnego na działce nr ewid. 174/1, obręb 32 Kolonia Szydłów.RS-VI.6341.78.2015.WD12-04-2016 11:0612-04-2016 11:06Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim*******
319/2018Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce nr ewid. 6/12, ob. 0002-2 m. Sulejów.RS.613.1.129.2018.GO03-09-2018 11:5103-09-2018 11:51Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim*******
z 341