Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 638
z 64
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
91/2016wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Punkt skupu złomu i zużytego sprzętu RTV i AGD na działkach nr 548/3 i 548/4 przy ul. Mickiewicza 43 w Piszu, gmina Pisz”ZPN.6220.1.12.2016.AK04-11-2016 14:3904-11-2016 14:39Urząd Miejski w Piszu"ALEX" Małgorzata Kuruków
8/2015Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachZPN.6220.1.5.2015.AK21-04-2015 12:5021-04-2015 12:50Urząd Miejski w PiszuAGROCENTRUM Sp. z o.o.
41/2017wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 2MW na działce nr 45/14 obręb Borki, gmina Pisz”ZPN.6220.1.8.2017.AK01-08-2017 10:1001-08-2017 10:10Urząd Miejski w PiszuAGROCENTRUM Sp. z o.o.
34/2016Wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Budowa obory wolnostanowiskowej o obsadzie do 60 DJP oraz zbiornika na gnojowicę o pojemności około 660 m3, (w ramach rozbudowy istniejącego gospodarstwa- całkowity wzrost obsady bydła w gospodarstwie o 25 DJP), na działkach nr 102 i 103/2 w obrębie Kocioł Duży, gmina Pisz.ZPN.6220.1.5.2016.AK22-03-2016 09:2422-03-2016 09:24Urząd Miejski w Piszu*******
80/2016wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach-Zalesienie nieużytków na działce o nr 142/10 o powierzchni 21,560 ha, w obrębie Pilchy, gmina Pisz.ZPN.6220.1.8.2016.AK05-08-2016 12:0005-08-2016 12:00Urząd Miejski w PiszuAgencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Filia w Suwałkach
9/2017wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej „Pisz V”, o mocy do 1MW na działkach nr 1/23 i 1/25 – obręb Borki, gmina Pisz”ZPN.6220.1.3.2017.AK13-03-2017 09:4113-03-2017 09:41Urząd Miejski w PiszuBauta Sp. z o.o.
7/2017wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej „Pisz III”, o mocy do 1MW na działkach nr 2/31 i 2/36 – obręb Borki, gmina Pisz”ZPN.6220.1.1.2017.AK13-03-2017 09:3313-03-2017 09:33Urząd Miejski w PiszuBauta Sp. z o.o.
8/2017wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej „Pisz IV”, o mocy do 1MW na działkach nr 2/31 i 2/36 – obręb Borki, gmina Pisz”ZPN.6220.1.2.2017.AK13-03-2017 09:3313-03-2017 09:33Urząd Miejski w PiszuBauta Sp. z o.o.
39/2016wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachZPN.6220.1.6.2016.AK17-05-2016 12:2917-05-2016 12:29Urząd Miejski w PiszuBialmed Sp. z o.o.
97/2016raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW składającej się z pola modułów fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą techniczną i drogową na działce nr 117/5 w obrębie Trzonki, gmina Pisz.ZPN.6220.1.9.2016.AK29-08-2016 14:1329-08-2016 14:13Urząd Miejski w PiszuBiuro Projektów Przyrodniczych BAGNIK Lech Pietrzak
z 64