Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 5354
z 536
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
118/2011wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:"Budowie budynku produkcyjnego z częścią socjalno biurową przeznaczonego do produkcji kotłów do co wraz z infrastrukturą techniczną" UKO.6220.11.2011.SF14-03-2011 14:1718-03-2011 10:57Urząd Miasta i Gminy w Końskich"KONMET" Łukasz Rydz
341/2011wniosek o wydanie decyzji na usunięcie 1 sztuki klonu z działki o nr ew.gr.6250/8 w Końskich UKO.6131.132.201123-05-2011 11:5113-06-2011 10:53Urząd Miasta i Gminy w Końskich"MIRMET"-II s.c. Firma Handlowo-Usługowa Mirosław, Rafał Kucharscy
532/2011Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Koczwara.19-10-2011 10:4821-10-2011 09:22Urząd Miasta i Gminy w KońskichBUDPLAN Sp z o.o.
531/2011Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący fragment terenu sołectwa Koczwara.UKO.KF.7322/25/201119-10-2011 10:4221-10-2011 09:23Urząd Miasta i Gminy w KońskichBUDPLAN Sp z o.o.
533/2011Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący sołectwo Pomyków.UKO.KF.7322/25/201119-10-2011 11:0121-10-2011 09:22Urząd Miasta i Gminy w KońskichBUDPLAN Sp z o.o.
583/2011Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniachUKO.6220.30.2011.SF30-11-2011 12:1030-11-2011 12:10Urząd Miasta i Gminy w KońskichBurmistrz Miasta i Gminy Końskie
7/2010decyzja zezwalająca na usunięcie 2 sztuk drzewa z gatunku świerk z działki o nr ew. gr. 395 w miejscowości Nowy DziebałtówUKO.7635-188/201019-11-2010 11:0801-12-2010 11:46Urząd Miasta i Gminy w KońskichBurmistrz Miasta i Gminy Końskie
36/2010Postanowienie o nienakładaniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia "Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku magazynowego na odlewnię żeliwa oraz zmiana sposobu użytkowania z przebudową istniejącego budynku odlewni żeliwa na magazyn wyrobów gotowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi w Końskich przy ul. Zielonej"UKO.7625-30/201028-12-2010 08:3328-12-2010 08:17Urząd Miasta i Gminy w KońskichBurmistrz Miasta i Gminy Końskie
21/2010decyzja zezwalająca na usunięcie 50 sztuk drzew z gatunku brzoza i 50 sztuk sosny z części nieleśnej działki o nr ew. gr. 604/1 w miejscoowości WąsoszUKO.7635-205/201007-12-2010 14:5008-12-2010 07:06Urząd Miasta i Gminy w KońskichBurmistrz Miasta i Gminy Końskie
569/2011decyzja zezwalająca usunięcie drzewUKO.6131.245.201118-11-2011 07:5918-11-2011 09:57Urząd Miasta i Gminy w KońskichBurmistrz Miasta i Gminy Końskie
z 536