Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 62
z 7
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
4/2015Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - zmiana decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 25.11.2009 r., znak RG/GT/7624/3/09 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie do trzech elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o numerach ewidencyjnych 21, 9, 2/4, położonych w obrębie ewidencyjnym gruntów Mełpin, gmina Dolsk, powiat śremski, województwo wielkopolskieRG.6220.2.2015.SS23-07-2015 12:2923-07-2015 12:29Urząd Miasta i Gminy DolskBurmistrz Miasta i Gminy Dolsk
35/2016Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania dwóch garaży z częścią warsztatową i socjalną na budynki magazynowe przeznaczone na punkt zbierania przeładunku odpadów, zmianie sposobu użytkowania istniejącego utwardzonego placu magazynowo-manewrowego o przeznaczeniu składowym na plac magazynowy do składowania złomu o powierzchni 0,1745 ha wraz z jego rozbudową o powierzchnię 0,0970 ha, na działce o nr ewid 156/3, położonej w obrębie ewidencyjnym Masłowo.RG/GT/7624/07/0915-11-2016 14:1015-11-2016 14:10Urząd Miasta i Gminy DolskBurmistrz Miasta i Gminy Dolsk
36/2016Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej klasy L w Dolsku – odcinek ul. Szkolnej od drogi wojewódzkiej nr 434 do ul. Brzozowej oraz budowie ul. Brzozowej (droga gminna klasy L) w Dolsku, na działkach o numerach ewidencyjnych: 117/1, 356/7, 654, 655/10, 655/16, 1122/7, 655/44, 660/3, 660/4, 661/1, 662/7, 1160/10, 653, 1152, 672/5, 673/5, 674/12, 738/2, 674/17, 737/2, 736/2, 735/2, 734/2, 733, 732, 731, 730, 675/12, 675/17, 675/7, 675/14, 675/16, 729, 728, 727, 721, 676/2, 715, 680, 662/5.RG/GT/7624/08/0915-11-2016 14:1315-11-2016 14:13Urząd Miasta i Gminy DolskBurmistrz Miasta i Gminy Dolsk
4/2018Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża „Kotowo II” w miejscowości Kotowo”, na działkach o numerach ewidencyjnych 265/10, 265/12, 265/13, 265/15, 265/16, 265/18, położonych w obrębie ewidencyjnym Kotowo, gmina Dolsk, powiat śremski, województwo wielkopolskie”.RG.6220.8.2018.SS29-06-2018 12:5729-06-2018 12:57Urząd Miasta i Gminy DolskBurmistrz Miasta i Gminy Dolsk
1/2015Budowa elektrowni słonecznej (farmy fotowoltaicznej) o mocy wyjściowej 660 kW, na działce o numerze ewidencyjnej 278/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Drzonek, gmina Dolsk, powiat śremski, województwo wielkopolskie.RG.6220.1.2015.SS09-06-2015 14:4009-06-2015 14:40Urząd Miasta i Gminy DolskBurmistrz Miasta i Gminy Dolsk
5/2015Przetwarzanie odpadu poliuretanowego zużywanego do produkcji pasty BHP, na działce o numerze ewidencyjnym 1461, położonej w obrębie ewidencyjnym Dolsk, gmina Dolsk, powiat śremski, województwo wielkopolskieRG.6220.3.2015.SS07-07-2015 07:5607-07-2015 07:56Urząd Miasta i Gminy DolskBurmistrz Miasta i Gminy Dolsk
9/2015Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na warsztat stolarski z zapleczem socjalnym oraz lakiernią na działce o numerze ewidencyjnym 225, położonej w obrębie ewidencyjnym Masłowo, gmina Dolsk, powiat śremski, województwo wielkopolskie.RG.6220.10.2015.SS28-08-2015 09:2628-08-2015 09:26Urząd Miasta i Gminy DolskBurmistrz Miasta i Gminy Dolsk
7/2015Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – budowa zespołu elektrowni wiatrowych w Gminie Dolsk wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 9,4 MW, w miejscowościach Ostrowieczko, Pokrzywnica, Księginki Ostrowieczko dz. nr 27/1, 23/3, 23/1, Pokrzywnica dz. nr 11.RG.6220.5.2015.SS813-10-2015 12:0613-10-2015 12:06Urząd Miasta i Gminy DolskBurmistrz Miasta i Gminy Dolsk
8/2015Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – budowa zespołu elektrowni wiatrowych w Gminie Dolsk wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 6,0 MW, w miejscowości WieszczyczynRG.6220.9.2015.SS13-10-2015 12:1013-10-2015 12:10Urząd Miasta i Gminy DolskBurmistrz Miasta i Gminy Dolsk
6/2015Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach budowa zespołu elektrowni wiatrowych w Gminie Dolsk wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 18,0 MW, w miejscowościach Małachowo, Mszczyczyn.RG.6220.7.2015.SS18-11-2015 12:3718-11-2015 12:37Urząd Miasta i Gminy DolskBurmistrz Miasta i Gminy Dolsk
z 7