Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2823
z 283
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
142/2013wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachPP.6220.1.9.201320-06-2013 14:5820-06-2013 14:58Urząd Miasta Szczecinek*******
265/2011Wniosek o usunięcie drzewOŚ.6131.179.201112-10-2011 14:4614-10-2011 09:59Urząd Miasta SzczecinekADSC Kozaczyński Sp. z o.o.
54/2011Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie działki 4/9 obr. 07 "Małpi Gaj" w Szczecinku OŚ.6131.3.201024-02-2011 13:4624-02-2011 13:01Urząd Miasta SzczecinekAgencja Mienia Wojskowego Oddział Terenowy w Szczecinie
173/2011Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie posesji przy ul. Kr. Jadwigi 13 w Szczecinku OŚ.6131.116.201104-07-2011 11:1004-07-2011 09:59Urząd Miasta Szczecinek*******
123/2011Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie posesji przy ul. Akacjowej 8 w Szczecinku OS.6131.65.201122-04-2011 08:2726-04-2011 06:06Urząd Miasta Szczecinek*******
238/2011Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie posesji przy ul. Sosnowej 27 w Szczecinku OŚ.6131.156.201107-09-2011 12:3308-09-2011 09:20Urząd Miasta Szczecinek*******
215/2011Zezwolenie na usunięcie drzew z terenu posesji przy ul. Trzesieckiej 21 w SzczecinkuOŚ.6131.126.201110-08-2011 09:0311-08-2011 14:47Urząd Miasta SzczecinekBurmistrz Miasta Szczecinek
1/2010decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Innowacyjność procesowa w „POM-EKO” Sp. z o.o. w Szczecinku poprzez zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń produkcyjnych”, na terenie działki ewidencyjnej nr 11/5 w obrębie 21 w Szczecinku, przy ul. Pilskiej 4-6, realizowanego przez Pomorski Ośrodek Maszynowy „POM-EKO” Sp. z o.o., ul. Pilska 4-6, 78-400 Szczecinek.PP.7624-132/27/1016-11-2010 10:4516-11-2010 09:46Urząd Miasta SzczecinekBurmistrz Miasta Szczecinek
4/2010decyzja o umorzyeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na poszerzeniu zakresu aktualnie prowadzonego punktu skupu matali kolorowych na terenie działki nr 51/23 obręb 20, przy ul. Armii Krajowej 69 w Szczecinku o możliwość przyjmowania i wstępnego przetwarzania następujących surowców: papier i tekturę; szkło; drewno; metale żelazne; baterie i akumulatory; zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne; zużyte katalizatory, kondensatory i transformatory; zużyte urządzenia zawierające freon; odpady wielomateriałowe; opakowania z tekstyliów; tekstylia w tym odzież, materiały filtracyjne, tkaniny, ubrania ochronne; tworzywa sztuczne i guma; odpady wielkogabarytowe.PP.7624-2484/32/1024-11-2010 08:1524-11-2010 07:24Urząd Miasta SzczecinekBurmistrz Miasta Szczecinek
231/2011Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Szczecinku pod nazwą "Polna-1", ograniczony ulicami: Kołobrzeską, Koszalińską i Polnąnie dotyczy30-08-2011 14:5331-08-2011 07:25Urząd Miasta SzczecinekBurmistrz Miasta Szczecinek
z 283