Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 116411
z 11642
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
5749/2011Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie 2szt. drzew rosnących w Warszawie przy ul. Stanisława Bodycha (od strony ul. Aleje Jerozolimskie). 27-07-2011 13:2202-08-2011 12:25Urząd Miasta Stołecznego Warszawy*******
7138/2011Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 14 szt. morw przy ul. Henryka Poboznego 42 w Warszawie. 14-09-2011 14:4815-09-2011 06:17Urząd Miasta Stołecznego Warszawy*******
5753/2011Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie 1 szt. drzewa rosnacego na nieruchomosci polozonej przy ul. Baranowskiej 14 w Warszawie. 27-07-2011 12:4302-08-2011 12:26Urząd Miasta Stołecznego Warszawy*******
5751/2011Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie 2szt. drzew rosnacych na nieruchomosci przy ul. Orląt Lwowskich 65 (Rodzinny Ogrod Działkowy "PROMYK") w Warszawie. 27-07-2011 13:0702-08-2011 12:25Urząd Miasta Stołecznego Warszawy*******
5744/2011Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1szt. drzewa rosnacego na terenie polozonym przy ul. Robinii 22 w Warszawie. 27-07-2011 12:3602-08-2011 12:20Urząd Miasta Stołecznego Warszawy*******
5741/2011Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie 3szt. drzew rosnących na nieruchomosci przy ul. kajetańskiej 13 w Warszawie. 27-07-2011 12:5602-08-2011 12:20Urząd Miasta Stołecznego Warszawy*******
5738/2011Wniosek o wydanie pozwolenia na usunięcie krzewów rosnących na terenie nieruchomości połozonej przy ul. Poboznego 37 w Warszawie 27-07-2011 12:1402-08-2011 12:19Urząd Miasta Stołecznego Warszawy*******
7041/2011wniosek o zmianę decyzji Nr 1777/OŚ/2007 z dnia 7 grudnia 2007 na transport odpadów OS-II-MRO/6233/96-1/1105-09-2011 08:3209-09-2011 08:45Urząd Miasta Stołecznego Warszawy"EKO - POL" Rogala & Baran Sp.j
3968/2011Wniosek o zmianę zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu m. st. Warszawy OŚ-I-KKW-7031-43-1-1116-06-2011 13:2616-06-2011 12:24Urząd Miasta Stołecznego Warszawy"EKO-POL" Rogala & Baran Sp. j.
190/2010wniosek o zmianę decyzji Nr 1777/OŚ/2007 z dnia 7 grudnia 2007 r. zezwalającej na transport odpadów OS-II-GBW-76615-13-1-1020-01-2011 12:5520-01-2011 13:56Urząd Miasta Stołecznego Warszawy"EKO-POL" Rogala & Baran Sp. j.
z 11642