Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 1443
z 145
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
17/2011Wniosek o wycinkę drzew na działce nr 191/3 w Złejwsi Małej RL 6131-100/201129-04-2011 09:3329-04-2011 10:38Urząd Gminy w Złejwsi WielkiejAgencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy
2/2011Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację polegającego na budowie obiektu produkcyjno-biurowego. PR7624-20-1/201005-01-2011 11:3305-01-2011 11:18Urząd Gminy w Złejwsi WielkiejGUMSTAL
9/2011Wniosek o wycinkę drzew na działce nr 23 w Toporzysku RL 6114-194/201010-01-2011 12:2010-01-2011 11:44Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiejdane dostępne w aktach
11/2011Wniosek o wycinkę drzew na działce nr 241/19 w Rozgartach i 42/13 w Czarnych Błotach RL 6114-196/201010-01-2011 12:3010-01-2011 11:45Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiejdane dostępne w aktach
6/2011Wniosek o wycinkę drzew na działce nr 99/1 w Czarnowie RL 6114-192/201010-01-2011 12:0310-01-2011 11:43Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiejdane dostępne w aktach
3/2011Wniosek o rozszerzenie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcyjnego 05-01-2011 11:4205-01-2011 11:19Urząd Gminy w Złejwsi WielkiejMarwit Sp. z o.o.
5/2011Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu produkcyjno-biurowego PR7624-19-1/201005-01-2011 11:3705-01-2011 11:19Urząd Gminy w Złejwsi WielkiejNOWSAD-METAL Sp. z o.o.
4/2011Opinia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na budowie stacji pomp na Kanale Górnym Niziny Toruńskiej w miejscowości Czarnowo na dz. nr 278/3, 3245/2, 3245/4, 137/2N.NZ-402-Zw-184/1005-01-2011 11:5705-01-2011 11:19Urząd Gminy w Złejwsi WielkiejPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
155/2011Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu dot. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Stary Toruń (dz. 184/5, 184/7, 184/9)PR7321-42/200905-10-2011 11:3405-10-2011 14:00Urząd Gminy w Złejwsi WielkiejPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu
156/2011Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrona Środowiska dot. Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka dla miejscowości Stary Toruń ( dz.184/5. 184/7, 184/9)PR7321-42/200905-10-2011 11:3805-10-2011 14:00Urząd Gminy w Złejwsi WielkiejREGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY
z 145