Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 360
z 36
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
7/2011Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zmiana sposobu użytkowania części budynku gospodarczego i wiaty na budynek produkcyjno – składowy do produkcji brykietu i peletu ze słomy na działce ewidencyjnej nr 10/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Komorsk, w miejscowości Komorsk, gm. Warlubie”. Karta informacyjna przedsięwzięcia, wyrys z mapy ewidencyjnej, wypisy z rejestru gruntów, zapis karty informacyjnej przedsięwzięcia w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych6220.3.201113-06-2011 11:0713-06-2011 09:12Urząd Gminy w Warlubiu*******
30/2011Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko7624/7/1030-12-2011 15:3730-12-2011 15:37Urząd Gminy w WarlubiuBiuro Analiz Środowiskowych "EKOMAN"
60/2011Postanowienie w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy WarlubieBKOP/ZU/832-66/2011/mn30-12-2011 22:3130-12-2011 22:31Urząd Gminy w WarlubiuDyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku
69/2011Pismo w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy WarlubieWBZK.II.644.4.220.2011.JJ30-12-2011 22:3230-12-2011 22:32Urząd Gminy w WarlubiuKujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
68/2011Postanowienie w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy WarlubieWUOZ.DB.UAB.5150.44.1.2011.ED.30-12-2011 22:3230-12-2011 22:32Urząd Gminy w WarlubiuKujawsko - Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków Delegatura w Bydgoszczy
67/2011Pismo w sprawie przekazania wniosku o zaopiniowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Warlubie wraz z prognozą oddziaływania na środowiskaWUOZ.T.UAB.5184.51.2011.AG30-12-2011 22:3230-12-2011 22:32Urząd Gminy w WarlubiuKujawsko - Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Toruniu
6/2011Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodny na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa myjni samochodów ciężarowych i osobowych oraz warsztatu wulkanizacyjnego wraz z zapleczem socjalno - magazynowym na działce ewidencyjnej nr 251/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Płochocinek, w miejscowości Płochocinek, gm. Warlubie”. Karta informacyjna przedsięwzięcia, wyrys z mapy ewidencyjnej, wypisy z rejestru gruntów, zapis karty informacyjnej przedsięwzięcia w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych6220.2.201114-04-2011 08:5814-04-2011 07:03Urząd Gminy w Warlubiu*******
62/2011Postanowienie w sprawie pozytywnego uzgodnienia projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy WarlubieNw-AG/6111/1130-12-2011 22:3130-12-2011 22:31Urząd Gminy w WarlubiuNadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie
70/2011Pismo w sprawie braku zaopiniowania projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Warlubie001/511/0500/11/07720/LW30-12-2011 22:3630-12-2011 22:36Urząd Gminy w WarlubiuOkręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu
34/2010Pismo w sprawie uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy WarlubieN.NZ-4202-12/185/1030-12-2011 16:2030-12-2011 16:20Urząd Gminy w WarlubiuPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu
z 36