Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 161
z 17
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
1/2011Obwieszczenia Wójta Gminy Sobkównie dotyczy27-07-2011 14:0803-08-2011 13:26Urząd Gminy w SobkowieWójt Gminy Sobków
2/2011DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie instalacji do produkcji wapiennych wyrobów drobnoziarnistych", planowanego do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych 225/3, 225/4, 227/2, 227/1 i 226 w obrębie gruntów miejscowości Wierzbica, gmina Sobków, przez EGM Sp. z o. o.; ul. Rydlówka 5; 30-363 Kraków,27-07-2011 13:4103-08-2011 13:26Urząd Gminy w SobkowieWójt Gminy Sobków
16/2018Budowa instalacji do produkcji betonu w ilości nie mniejszej niż 15 ton na dobę wraz z infrastruktura towarzyszącą na działce i numerze ewidencyjnym 69/2 położonej w miejscowości MiąsowaBOŚiGM.6220.7.201813-12-2018 14:5713-12-2018 14:57Urząd Gminy w Sobkowie*******,Zakład Budowlano Drogowy Marcin Słoma
3/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachBOŚiGM.6220.10.201718-01-2018 15:0218-01-2018 15:02Urząd Gminy w SobkowieEGM S.A.
14/2018Analiza porealizacyjna dla przedsięwzięcia: "Budowa instalacji do produkcji wapiennych wyrobów drobnoziarnistych" zrealizowanego w obrębie gruntów miejscowości Wierzbica, gmina Sobków.BOŚiGM.6220.8.201809-11-2018 15:1709-11-2018 15:17Urząd Gminy w SobkowieEGM S.A.
13/2019Budowa Centrum badawczo Rozwojowego wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o nr ewidencyjnym 404/2 położonej w msc. Sokołów Dolny gm. Sobków powiat JędrzejowskiBPPID.6220.1.201921-06-2019 15:0021-06-2019 15:00Urząd Gminy w SobkowieInnokwarc Sp. z o.o.
17/2017Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachBOŚiGM.6220.3.201707-08-2017 15:0407-08-2017 15:04Urząd Gminy w SobkowieLasy Państwowe
2/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachBOŚiGM.6220.9.201718-01-2018 14:5618-01-2018 14:56Urząd Gminy w SobkowiePaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionaly Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
7/2015Zawiadomienie - Wójt Gminy Sobków zawiadamia, że w dniu 23.07.2015 r. wpłynął wniosek inwestora Pana Karola Głowa PROPTI Karol Głowa, ul. Wspólna 25E, 32-085 Modlniczka, w sprawie zmiany wniosku złożonego w dniu 18.03.2015 r., uzupełnionego w dniu 13.04.2015 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „ Wydobywaniu kopaliny ze złoża naturalnego (piasku) zlokalizowanego na działce o nr ewid. 404/2 położonej w miejscowości Sokołów Dolny, gmina Sobków, powiat Jędrzejów, wraz z zagospodarowaniem terenów poeksploatacyjnych na ośrodek wypoczymkowo -konferencyjny, wyposażony w zbiornik wodny do rekreacyjnego uprawiania sportów wodnych, bazę noclegową i konferencyjno - gastronomiczną, zaplecze parkingowe wraz z niezbędną infrastrukturą".Znak: BOŚiGM.6220.2.201511-08-2015 12:4411-08-2015 12:44Urząd Gminy w SobkowieReferat Budownictawa, Ochrony Środowiska, Rozwoju Wsi i Gospodarki Mieniem
3/2012Ogłoszenie o opracowaniu projektu "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Sobków na lata 2011-2032"wraz z prognoza oddziaływania na środowisko.GKOS.602.2.201214-03-2012 15:1014-03-2012 15:10Urząd Gminy w SobkowieReferat Budownictawa, Ochrony Środowiska, Rozwoju Wsi i Gospodarki Mieniem
z 17