Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2317
z 232
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
199/2011wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę trzech olch o obwodach 125, 90 i 120 cm, trzech wierzb o obwodach 130, 140 i 120 cm rosnących na działce nr 43/1 w Wierzchucinku, gm. Sicienko.GKOŚiR.6131.85.1108-11-2011 12:0508-11-2011 12:08Urząd Gminy w SicienkuDane w aktach sprawy
214/2011wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę jednego klonu o obwodzie 103 cm rosnącego na działce nr ewid. 77/9 w Kruszynie, gm. SicienkoGKOŚiR.6131.97.1125-11-2011 14:2025-11-2011 14:20Urząd Gminy w SicienkuDane w aktach sprawy
207/2011wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę jednego dębu szypułkowego o obwodzie 390 cm, dwóch grabów pospolitych o obwodach 283 cm i 220 cm, trzech topoli białych o obwodach 188 cm, 94 cm i 188 cm, jednej lipy drobnolistnej o obwodzie 283 cm rosnących przy drodze krajowej nr 10 Lubieszyn-Płońsk na odcinku Minikowo-Pawłówek.GKOŚiR.6131.90.201108-11-2011 12:5908-11-2011 14:04Urząd Gminy w SicienkuGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Bydgoszczy, Rejon w Nakle nad Notecią
176/2011Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Sicienko na lata 2010-2032.nie dotyczy04-08-2011 11:2504-08-2011 13:04Urząd Gminy w SicienkuGmina Sicienko,Gmina Sicienko
130/2011Wniosek na wycinkę czterech topoli białych o obwodach 170, 180, 200 i 160 cm rosnących na działce numer 5/43 w Osówcu, gm. Sicienko. GKOŚiR.6131.51.1111-05-2011 12:0311-05-2011 11:18Urząd Gminy w SicienkuGospodarstwo Rolne "Osówiec" Sp. z o.o.
95/2011Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę 38 topoli na działce nr 53/13 w Strzelewie o obwodach: - 60 cm - 1 szt - 80-90 cm - 3 szt - 100-110 cm - 5 szt - 120 -130 cm - 6 szt - 156-160 cm - 5 szt - 170-180 cm - 6 szt - 190-210 cm - 11 szt - 250 cm - 1 szt GKOŚiR.6131.47.1124-03-2011 14:3024-03-2011 13:40Urząd Gminy w SicienkuGospodarstwo Rolne "Strzelewo" Sp. z o.o.
137/2011Zezwolenie na wycinkę trzydziestu ośmiu topoli o obwodach: jedno 60 cm, 3 sztuki o obwodach: jedno 60 cm, 3 sztuki o obwodach 80-90 cm, 5 sztuk o obwodach od 100-110 cm, 6 sztuk o obwodach 120 – 130 cm, 5 sztuk o obwodach 150-160 cm, 6 sztuk o obwodach 170-180, 11 sztuk o obwodach 190-210 i jedno o obwodzie 250 cm rosnących na działce numer 53/13 w Strzelewie, gm. Sicienko. Wycinkę w/w drzew należy wykonać w terminie do końca roku 2011. W miejsce wyciętych drzew do końca 2011 roku ekwiwalentnie należy posadzić nowe. Zezwolenie nie podlega opłacie za usunięcie drzew gdyż są zaatakowane przez szkodniki i stwarzają zagrożenie dla ludzi i mienia.GKOŚiR.6131.47.1111-05-2011 09:3211-05-2011 11:20Urząd Gminy w SicienkuGospodarstwo Rolne "Strzelewo" Sp. z o.o.
52/2011Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę 1 topoli o obwodzie 300 cm rosnącej na działce numer 16/5 , 9 klonów o obwodach 68, 50, 63, 60, 68, 82, 45, 78, 62 i 3 topoli o obwodach 182, 90 i 183 cm rosnących na działce numer 44/31, 15 topoli o obwodach 115, 152, 160, 185, 125, 145, 110, 155, 120, 130, 145, 145, 158, 115, 128 cm rosnących na działce numer 44/20 w Wojnowie, gm. Sicienko. GKOŚiR.6131.14.201123-03-2011 10:5923-03-2011 10:53Urząd Gminy w SicienkuGospodarstwo Rolne "Wojnowo" Sp. z o.o.
121/2011Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego budowie przechowalni i sortowni owoców wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 198/2 w miejscowości Wierzchucice oraz budowie zjazdu z drogi powiatowej nr 1909 C Krukówko – Wierzchucinek - Witoldowo (działka nr ewid. 161/8) i zjazdu z drogi gminnej (działka nr ewid. 196) na działkę nr 198/2 obręb Wierzchucinek w miejscowości Wierzchucice. - karta informacyjna przedsięwzięcia - poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej w skali 1:5000 - wypis z ewidencji gruntówGKOŚiR.6220.7.201109-05-2011 08:5209-05-2011 06:55Urząd Gminy w SicienkuGrupa Producentów Owoców Galster Sp. z o.o.
203/2011wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę 3m2 zakrzaczeń wierzbowych rosnących na działce numer 153/1 w Kruszynie, gm. Sicienko.GKOŚiR.6131.88.1108-11-2011 12:4208-11-2011 14:03Urząd Gminy w Sicienkudane w aktach sprawy
z 232