Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 189
z 19
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
11/2015Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie farmy trzody chlewnej Bukowie Dolne, gm. Drużbice dz. nr 120, obręb Bukowie Dolne, gm. Drużbice.RGKF.6220.4.201522-08-2016 14:4722-08-2016 14:47Urząd Gminy w Drużbicach*******
28/2015Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie fermy trzody chlewnej Bukowie Dolne, gmina Drużbice na działce nr ewid. 120.RGKF.6220.11.201516-12-2016 12:3116-12-2016 12:31Urząd Gminy w Drużbicach*******
2/2015Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Biogazowni wraz z zakładem zagospodarowania odpadów w Bukowiu Dolnym, gm. DrużbiceRGKF.6220.1.201522-08-2016 12:3322-08-2016 12:33Urząd Gminy w Drużbicach*******
32/2017Wniosek o zezwolenie na usunięcie 13 sztuk drzew (10 szt. topola osika, 2 szt. brzoza brodawkowata, 1 szt. olsza czarna) rosnących na działce nr ewid. 45/4 obręb Józefów, gm. Drużbice.ROŚ.6131.11.201719-07-2017 10:0719-07-2017 10:07Urząd Gminy w Drużbicach*******
61/2017Raport o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego wraz z infrastrukturą techniczną planowanej na działce nr ewid. 173/2, 173/3 obręb Stefanów, gm. Drużbice.ROŚ.6220.4.2017/201815-01-2018 09:2815-01-2018 09:28Urząd Gminy w DrużbicachBiuro studiów i projektów STILUS
6/2019Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie budynku inwentarskiego wraz z infrastrukturą techniczną planowanego na działce nr ewid. 173/2, 173/3 obręb Suchcice, gm. Drużbice.ROŚ.6220.4.2017/201915-02-2019 14:1315-02-2019 14:13Urząd Gminy w DrużbicachBiuro studiów i projektów STILUS
10/2018aneks nr 1 do raportu ooś dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego wraz z infrastruktura techniczną planowanego na działce o nr ewid. 173/2 i 173/3 obręb Stefanów, gm. Drużbice.ROŚ.6220.4.2017/201809-08-2018 15:3209-08-2018 15:32Urząd Gminy w DrużbicachBiuro studiów i projektów STILUS
31/2015Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 1000 kW na działce nr ewid. 111/1 obręb Rożniatowice, gm. Drużbice.ROŚ.6220.1.201616-12-2016 12:3716-12-2016 12:37Urząd Gminy w Drużbicach*******
30/2015Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy 1000kW na działce nr ewid. 99/1 obręb Rożniatowice, gm. Drużbice.ROŚ.6220.11.201516-12-2016 12:3016-12-2016 12:30Urząd Gminy w Drużbicach*******
15/2016Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie fermy trzody chlewnej na działce nr ewid. 120 obręb Bukowie Dolne gm. Drużbice.ROŚ.6220.10.2015/201616-12-2016 12:3416-12-2016 12:34Urząd Gminy w DrużbicachDeci Clean Energy Sp. z o.o.
z 19