Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 248
z 25
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
20/2011Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usuniecie drzewa z gatunku lipa rosnącego przy posesji ulica Kasztanowa 2 w Siemieniu 01-03-2011 13:2501-03-2011 12:42Urząd Gminy Siemień*******
21/2011Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie 10 sztuk drzew gatunku olsza rosnących na terenie działki nr 789 w miejscowości Jezioro. Mapa z lokalizacja drzew na działce, tytuł prawny do władania nieruchomością01-03-2011 13:2801-03-2011 12:42Urząd Gminy Siemień*******
77/2011Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewRI.6131.29.201107-12-2011 14:4207-12-2011 14:42Urząd Gminy Siemień*******
10/2010Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie 27 szt. drzew przydrożnych, rosnących w pasie drogi gminnej ul. Leśna w Siemieniu 1. Mapka określająca usytuowanie drzew przydrożnych wnioskowanych do wycinki. 2. Dokumentacja fotograficzna. 3. Wypis z rejestru gruntu dla działki nr 63 w miejscowości Kolonia Siemień.Oś.7635/52/1013-12-2010 12:1413-12-2010 11:25Urząd Gminy SiemieńGmina Siemień
54/2011Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na wycinkę 6 szt. drzew rosnących na terenie działek nr ewid. 158, 159 w miejscowości Wólka Siemieńska o obwodzie pni mierzonym na wysokości 1,30 m: klon - 1,70m, 1,35m, 2,35m, 1,70m, jarząb pospolity - 0,30 m, brzoza 1,88m. wypis z rejestru gruntów, mapka z lokalizacją drzew wnioskowanych do usunięcia.RI.6131.20.201105-10-2011 10:4305-10-2011 13:38Urząd Gminy SiemieńGmina Siemień
53/2011Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie 2 sztuk drzew gatunek wierzba o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 1,30m - 250 cm i 245 cm, rosnących na terenie działki nr 140 w miejscowości Gródek Szlachecki Wypis z rejestru gruntów, mapa lokalizacji drzew.RI.6131.19.201129-07-2011 11:1429-07-2011 09:17Urząd Gminy SiemieńGmina Siemień
47/2011Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie 2 szt. drzew z gatunku lipa rosnących na terenie działki Nr 248 w miejscowości Siemień. Wypis z rejestru gruntów, mapa okreslajaca usytuowanie drzew w stosunku do granic nieruchomości, dokumentacja fotograficzna.RI.6131.15.201118-07-2011 11:3418-07-2011 09:36Urząd Gminy SiemieńGmina Siemień
29/2011Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew z gatunku topola, o obwodzie pnia równym 312 cm, 270 cm, 230 cm mierzonym na wysokości 130 cm, rosnących w pasie drogi gminnej Nr 103991 L (ul. Kasztanowa) w Siemieniu. Mapa z lokalizacją drzew przydrożnych, dokumentacja fotograficzna, wypis z rejestru gruntów dla działki nr 47.RI.6131.09.201118-03-2011 08:0018-03-2011 07:02Urząd Gminy SiemieńGmina Siemień
30/2011Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie 1 szt. drzewa gatunek brzoza, o obwodzie pnia równych 142 cm, mierzonym na wysokości 130 cm, rosnącego w pasie drogi gminnej działka nr 18 - ul. Wesoła w Siemieniu. Mapa z lokalizacją drzewa przydrożnego, dokumentacja fotograficzna, wypis z rejestru gruntów dla działki nr 18 w Siemieniu.RI.6131.08.201113-05-2011 07:5313-05-2011 05:55Urząd Gminy SiemieńGmina Siemień
7/2010Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew rosnących na działce nr 154 w miejscowości Siemień, jesion - 5 szt. o obwodzie pnia 40 cm, 2 x 50 cm, 60 cm, 20 cm, klon zwyczajny – 1 szt. o obwodzie pnia 25 cm mierzonym na wysokości 130 cmOś.7365/46/1030-11-2010 11:1230-11-2010 13:10Urząd Gminy SiemieńGmina Siemień
z 25