Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 140
z 14
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
4/2011Raport ooddziaływania na środowisko dla przedsiewzięcia pod nazwą "Budowa instalacji do produkcji alkoholu etylowego w ramach gorzelni rolniczej" na działkach nr ewid. 234/6, 234/8, 234/9, 235/15 i 235/16 położonychw m. Liszkowo, gm. Rojewonie dotyczy17-01-2011 12:5817-01-2011 13:02Urząd Gminy RojewoDestylacje Polskie Sp. z o.o.
1/2010Stacja demontażu pojazdów RB.7624-20/201021-12-2010 12:5821-12-2010 12:04Urząd Gminy RojewoPW BORKAR
3/2011Raport o oddziaływaniu na środowisko instalacji do produkcji nawozu fosforowo - wapniowego na terenie zakładu STRUGA S.A. w Jezuickiej Strudzenie dotyczy17-01-2011 14:0017-01-2011 13:02Urząd Gminy RojewoSTRUGA S.A.
2/2011Budowa instalacji do produkcji alkoholu etylowego w ramach gorzelni rolniczejRB.II.7624-9/201014-01-2011 09:0514-01-2011 08:08Urząd Gminy RojewoWójt Gminy Rojewo
6/2011Prognoza oddziaływania na środowisko dla Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rojewo wraz z opracowaniem ornitologicznym i chiropterologicznym (screening)nie dotyczy06-09-2011 13:3107-09-2011 07:01Urząd Gminy RojewoWójt Gminy Rojewo
7/2011Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 40/19 w Rojewienie dotyczy06-09-2011 12:4707-09-2011 07:01Urząd Gminy RojewoWójt Gminy Rojewo
8/2011Stacja demontażu pojazdówRB.II.7624-20/2010/201106-09-2011 12:5907-09-2011 07:57Urząd Gminy RojewoWójt Gminy Rojewo
5/2011Budowa instalacji do produkcji alkoholu etylowego w ramach gorzelni rolniczejRB.II.7624-9/2010/201123-02-2011 09:0723-02-2011 08:11Urząd Gminy RojewoWójt Gminy Rojewo
35/2017Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachRS.II.6220.4.201706-08-2018 12:4506-08-2018 12:45Urząd Gminy Rojewo*******
9/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachRS.II.6220.3.201806-08-2018 11:3906-08-2018 11:39Urząd Gminy Rojewo*******
z 14